Helsefagarbeideren 1 - 2019

16 Helsefagarbeideren Alle ønsker helsefagarbeiderne tilbake i sykehusene igjen. Det sier konserntillits- valgt i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard. Han mener det var en stor glipp å fjerne yrkesgruppen fra sykehusene fra 1990 og fram til i dag. Nå håper han at sektoren er rede til å rette opp i feilgrepet. - Det er to ting vi ikke har fått til i syke- hussektoren, det er samhandling på tvers av tjenestenivåene i helsevesenet, og sam- handling innenfor sykehusene mellom de ulike yrkesgruppene. Her har utviklingen gått i gal retning, sier han. Grimsgaard er overlege, håndkirurg og tillitsvalgt for Akademikerne ved Oslo Universitetssykehus. Fra våren 2017 har han vært konserntillitsvalgt i Helse Sør- Øst. Oppgaver som tidligere ble løst av helse- fagarbeidere og helsesekretærer blir nå utført av sykepleiere og leger. Grimsgaard er sterkt kritisk til den utviklingen, og mener den bidrar til å redusere effektiviteten ved sykehusene og gjøre tjenestene dårligere. Dessverre tas det mange kortsiktige beslutninger i sykehussektoren for å spare penger som på lang sikt får uheldige konsekvenser. Konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst: ALLE VIL HA HELSEFAG- ARBEIDERE TILBAKE VED SYKEHUSENE Å fjerne hjelpepleierne fra sykehusene var ingen velbegrunnet avgjørelse på begynnelsen av 2000-tallet, ifølge tillitsvalgt og lege ved Oslo Universitetssykehus. Årsverk måtte vekk, og kjøttvekta bestemte. Å presse ut de svakeste yrkesgruppene var minste motstands vei. Tekst: Ann Beate Grasdalen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy