Helsefagarbeideren 1 - 2019

Helsefagarbeideren 19 I 1989 vedtok Norsk Sykepleierforbund (NSF) å arbeide for at det i fremtiden bare skulle være sykepleiere som arbeidet med pasientpleie i de somatiske sykehusene. Det var en viktig medvirkende årsak til at hjelpepleierne forsvant, ifølge konserntil- litsvalgt ved Helse Sør-Øst og lege Christian Grimsgaard. Hans påstand støttes av en masteropp- gave i sosiologi fra 2008, skrevet ved Universitetet i Oslo *. Den gangen ønsket sykepleierne å fjerne hjelpepleierne fra pleie- feltet ved sykehusene. Oppgaven skrevet av Marianne Høgvold-Iversen konkluderer med at sykepleierne førte en profesjons- kamp mot hjelpepleierne den gang. - Norsk Sykepleierforbund ønsket en ny arbeidsdeling ved sykehusene, og de har vært viktig for utviklingen. Å fjerne hjelpepleierne var en villet politikk fra NSF sin side, påstår Grimsgaard. Han blir ikke blir motsagt av dagens leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By: - Vi må være åpne for at det er vedtak fra mange år tilbake i tid, der vi med dagens øyne ser at vi burde hatt en mer positiv tilnærming til samarbeid på tvers av profesjonene. Jeg skal ikke sette meg til doms over historien. - Det viktigste for meg er å si at for NSF i 2018, så er samhandling på tvers av fag- grupper i helsesektoren helt avgjørende for at vi skal få til gode tjenester. Helsefagarbeiderne har også en svært viktig rolle i dette. Svakere profesjonslinje i dag - Sykepleierne hadde stor innflytelse den gang, forteller Christian Grimsgaard, for da var sykehusene styrt med faghierarkier som ga lege- og sykepleieprofesjonene stor innflytelse på styringen. I dag er det et managementstyre. Det sitter fremdeles leger og sykepleiere der, men den sterke profesjonslinja er mye svakere. Loen-vedtaket ble begrunnet med at «behandlingsmetodene i somatiske sykehus ville endres så mye i omfang og kompleksitet at det kun var sykepleiere med et teoretisk kunnskapsgrunnlag som kunne utføre pleien her», ifølge den nevnte masteroppgaven. Grimsgaard er sterkt uenig i at teori alene kan erstatte kompetansen som erfaringsbasert kunnskap gir. - På ortopedisk avdeling driver vi med avansert behandling som er krevende å observere. Hjelpepleierne som hadde vært på avdelingen i kanskje 25 år hadde sett hundre-vis av opererte håndskader. De var de beste på å gjenkjenne fargeendringer på grunn av sirkulasjonssvikt, som er viktig for våre pasienter. Slik var det på de andre avdelingene også. Observasjon er i stor grad erfaringsbasert, ikke basert på læring fra en bok. 30 år etter omstridt vedtak om å fjerne hjelpepleiere fra sykehuspleie Det omstridte Loen-vedtaket fra NSF var startskudd for hjelpepleierens utmarsj fra sykehusene for snart 30 år siden. - Vi må være åpne for at det er vedtak fra mange år tilbake i tid, der vi med dagens øyne ser at vi burde hatt en mer positiv tilnærming til samarbeid på tvers av profesjonene, sier dagens NSF-leder. Foto: Norsk sykepleierforbund Mye har skjedd på 30 år. I dag er samhandling avgjørende for å få gode tjenester, også med helsefagarbeidere, i følge Eli Gunhild By i NSF

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy