Helsefagarbeideren 1 - 2019

Helsefagarbeideren 27 Tidligere har Anna Marie gjennomført andre e-læringstiltak som «Spill deg klok på fall» som er en app utviklet av Attensi, tatt medisinutdelingskurs og brannkurs for bygningen de arbeider i via Branntest.no. - Vi har blitt veldig vant til å ta e-læringskurs i arbeidshverdagen. Vi gjør det innimellom når vi har tid, forteller Gry-Elisabeth Akre som er sykepleier og har jobbet ved hjemmet siden 2002. Hun liker spesielt å bruke internett til å finne små videosnutter som viser ulike sympto- mer. Hun har også startet på e-læringskurset om parkinson, og har planer om å fullføre. De synes det er nyttig med en oppfriskning av kunnskap. - Vi er aldri nok oppdatert, for ting for- andrer seg stadig med ny forskning og utvikling. Dessuten er alle parkinsonpasi- enter forskjellige, forklarer Gry-Elisabeth. Anna Marie var ferdig utdannet helsefag- arbeider i sommer. Under utdanning va hun lærling ved hjemmet, og har totalt jobbet her i fem år. Hun bruker ofte Felleskatalogen for å søke opp bivirkninger fra medisiner, men har lagt merke til at ikke alle er oppført. Samvirkningen mellom flere medisiner kan også være vanskelig å finne ut av. I Parkinsonmedisin finnes informasjon om bivirkninger og vanlige samvirkninger spesielt for denne pasientgruppen, opplyser Ragnhild Stenshjemmet Støkket fra Norges Parkinsonforbund. Symptomene varierer fra pasient til pasi- ent, og dag til dag. For eksempel kan det være vanskeligere å spise på egenhånd om morgenen enn om kvelden, og Anna Marie og Gry-Elisabeth er nøye med å observere graden av mestring, tilpasse pleien etter det, og effekten av tiltakene de iverksetter. - Vi vil ikke frata selvstendighet. De skal få prøve å gjøre ting selv, påpeker Anna Marie. Medisinhåndteringen er gjerne det som krever mest å håndtere riktig, noe begge pleierne er oppmerksomme på. Ragnhild fra Norges Parkinsonforbund er selv utdannet sykepleier, og vet hva som kreves av et godt omsorgstilbud for personer med sykdommen. Hun er fornøyd med det hun hører: - En god parkinsonomsorg handler om å sørge for å gi de medisinene de skal til riktig tid, at de får bruke seg selv så mye de kan og få hjelp når de trenger det, konklu- derer hun. LÆRING ER EN DEL AV HVERDAGEN Anna Marie Ullergård er helsefagarbeider ved Sagenehjemmet på avdelingen der Roger Halvor Andreas Rasmussen bor. Han har Parkinson. Derfor har hun begynt på kurset Parkinsonmedisin. Foreløpig er førsteinntrykket bra. For sykepleier Gry-Elisabeth Akre, til venstre, og helsefagarbeider Anna Marie Ullergård er kunnskapsoppdatering en integrert del av arbeidshverdagen. E-LÆRINGSPROGRAMMET PARKINSONMEDISIN Nettkurset Parkinsonmedisin er en introduksjon til Parkinsons sykdom. I kurset lærer du å vurdere vanlige symptomer hos pasienter med Parkinson og hvordan behandlingen virker. Tema: • Hva er Parkinson? • Vurdering og oppfølging av pasienten • Behandling av parkinsonisme • Medikamenter • Ikke-motoriske symptomer • Samarbeid Kurset er gratis Nettside: helsekompetanse.no/kurs/ parkinsonmedisin

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy