Helsefagarbeideren 1 - 2019

4 Helsefagarbeideren & KORT GODT Kan man forebygge demens ved hjelp av hørselen? Personer med alvorlig hørselstap har fem ganger høyere risiko for å bli rammet av demens sammenlignet med normalt hørende. Flere studier har de siste årene påvist at det er forbindelse mellom demens og hørselstap. Nå undersøkes det om behandling av hørselstap kan beskytte mot utvikling av demens, rapporterer Cochlear som selger hørselsløsninger. Flere dør på sykehjem i Norge enn ellers i Europa Nesten halvparten dør på sykehjem i Norge mens 30 prosent dør på et sykehus. Ikke i noe andre land i Europa er det flere som dør på et sykehjem, i følge Forskning.no. Bare seks prosent av dem som planlegger å dø hjemme får ønsket sitt oppfylt, i følge en norsk studie fra 2018, der professor Bettina Husebø er blant bidragsyterne. Hun synes det er altfor få, og henviser til at andre europeiske land er bedre til å tilrettelegge for å dø hjemme. Totalt døde 13 prosent hjemme i 2017, inkludert akutte dødsfall. De siste årene har tallet vært stabilt. I land som Italia, Portugal og Nederland er det over 30 prosent som dør i eget hjem. Det skyldes blant annet at det ikke finnes offentlige sykehjem. Kilde: Forskning.no KRITISK TIL LEGEVISITTEN Doktorgradsstudent i personorientert helsearbeid Elin Saga mener at lege­ visitten på sykehus er klar for moderni- sering. Hun har gjort en feltstudie av legevisitten og mener sykehusskjorta og den gjennomsiktige underbuksa plasserer pasienten i en rolle som er foreldet, og som inviterer til ubalanse i forholdet mellom pasient og lege. En av pasient­ ene hun har intervjuet sier: «Det er jo litt som på jobben, når direktøren kommer inn i rommet.» Studien hennes viser at mange pasienter opplever ikke at legevisitten er nyttig. Iallfall ikke for dem. De føler seg ikke sett og hørt. At leger setter seg ned ved sengen for å prate istedenfor å stå oppreist kan bidra til bedre balanse i forholdet. Det er også store utfordringer knyttet til personvern under konsulta- sjoner i rom der flere pasienter er til stede. Det kan være på tide å tenke nytt, mener Saga. Kilde: Forskning.no Ny versjon av Demensomsorgens ABC Den første av to permer er klar av en oppdatert versjon av Demensomsorgens ABC med faglig innhold som skal reflektere hele demensforløpet. Siden 2007 har Demensomsorgens ABC gjennomgått flere revisjoner, men ingen så omfattende som denne, ifølge Utviklings­ senter for sykehjem og hjemmetjenester. Nå er alle heftene skrevet på nytt. Alt innhold er nå i tråd med Nasjonal faglig retningslinje om demens fra Helsedirektoratet. Det er også lagt vekt på å skille på «må» krav som er forankret i norsk lov og «bør» krav som er gode råd og tips. Antall permer er redusert fra tre til to. Det innebærer at opplæringen kan gjennomføres på to år. Foto: Martin Lundsvoll / Aldring og Helse

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy