Helsefagarbeideren 1 - 2019

Helsefagarbeideren 5 Helsefagarbeidere i sykehus er snakkis Helsefagarbeidere inn i sykehus har endelig blitt en snakkis, blant politikere og byråkrater. Overlege og konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard sier i et intervju i dette bladet: «Alle ønsker helsefagarbeiderne tilbake i sykehusene igjen.» Han mener det var en stor glipp å fjerne yrkesgruppen fra sykehusene fra 1990 og fram til i dag. Jeg er glad for at vi ser endring i holdninger til helsefagarbeidere. Ikke at noen har snakket negativt om gruppen generelt, men det har blitt tømt for fagarbeidere i sykehus gjennom mange år. Det har vært en villet politikk som vi nå ser endres. Norsk Sykepleierforbund skriver stadig at deres medlemmer gjør oppgaver som kan gjøres av andre. De nevner spesielt kjøkkentjeneste og renhold. Jeg er overbevist om at sykepleiere og helsefagarbeidere skal jobbe side om side. Da får sykepleieren gjort syke- pleieroppgaver og helsefagarbeideren gjør helsefagarbeideroppgaver. Det er pasientene vi er der for, det er oppgaver nok til alle. Vi må sammen framsnakke yrkene, slik at vi får mange flinke folk på lag. Jeg håper denne snuoperasjon går fort og smertefritt. Jeg vil oppfordre NSFs leder Eli Gunhild By til å ta kontakt, slik at vi sammen kan sette gode mål til beste for pasienten. Jeg besøkte sykehuset i Østfold for noen uker siden hvor fikk en grundig innføring i helsefagarbeiderens trainee-stillinger. Dette er ti helsefagarbeidere som har fått fast 100 % stilling, pluss et opplæringsopplegg over to år. Denne opplæringen skal gjøre helsefag­ arbeideren rustet til blant annet å gjøre noen oppgaver som tidligere har vært typiske sykepleieroppgaver. Les mer om dette i reportasjen i dette bladet. Jeg er mer optimistisk enn på mange år om at sykehuset blir en naturlig arbeidsplass framover, også for helsefagarbeidere. Det viser seg at utrettelig påvirkning fra flere hold virker til slutt. Fagskole er etterspurt Fagskole, eller videreutdanning som det også blir kalt, har blitt en etterspurt spiss­ kompetanse fra kommuner og Spekter (sykehusene). Tenker du på en videreut- danning, snakk med din arbeidsgiver hva nettopp din avdeling kunne trenge. De fleste offentlige fagskoler har gratis skolegang, men bøker og reise må dekkes av den enkelte. Er du medlem av Delta, oppfordres du til å søke stipend for dine utgifter. Hver 3. helg er fremdeles nok I disse dager diskuteres det store heltidsvalget i de fleste kommuner. Det er en utfordring for den enkelte arbeidsplass og tilby 100 % stilling, og i tillegg tilby en turnus hvor det jobbes maksimalt hver tredje helg. KS har kommet med en kompensasjon for de av dere som jobber oftere helg, for å få turnusen til å gå opp. Ellers er Helsefagarbeidere i Delta fortsatt av den oppfatning at hver tredje helg er nok, skal man jobbe oftere skal det være frivillig og økonomisk kompensasjon. Jette Dyrnes, leder av Helsefagarbeidere i Delta Jeg er optimist! Vi ser at trenden er i endring, helsefagarbeidere tilbys læreplass og jobber på landets sykehus.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy