Helsefagarbeideren 1 - 2020

10 Helsefagarbeideren Overvekt er kjent for å være et utbredt problem blant personer med utviklings- hemminger. Derfor syntes Ellen Ersfjord det var merkelig at ingen dukket opp på fedmepoliklinikken på St. Olavs Hospital i Trondheim, vegg i vegg med hennes arbeidsplass. – De har rett til lik behandling, så da begynte vi å se nærmere på tematikken, forteller hun. Ganske fort ble det klart at det er forsket lite på dette fra før, så Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon har sammen med Unge Kokker kartlagt utfordringene ved å sikre et helsefremmende kosthold. Prosjektet har gått ut på å arrangere kokkekurs i seks kommuner, og der- etter følge opp kostholdet i boligene etterpå. Slik har Ellen fått innblikk i hvordan personalet jobber. Den største utfordringen er selvbestemmelse, slår hun fast. Særlig overfor personer med mindre funksjons- hemminger som kjøper maten selv. – Det er et tankekors at brukerne får bestemme hva de skal spise, samtidig som de ikke får individuell plan, påpeker Ellen Ersfjord som mener det er et tegn på at selvbestemmelse i mange tilfeller praktiseres feil med hensyn til kosthold. – Man må tenke selvbestemmelse i for- hold til hva. Er det å velge mellom tre ulike sunne middager, eller velge fritt frem hva du vil spise hele tiden? Det gir alvorlige sykdommer som diabetes type to. Vi tar fra dem mange gode leveår. Hun er kritisk til at personer uten forut- setninger til å forstå hva riktig ernæring er, likevel skal få bestemme helt fritt hva de skal spise, og etterlyser mer refleksjon rundt hvordan selvbestemmelse skal forstås. Hennes inntrykk er at ingen så langt har våget å grave dypt i temaet, for historien viser hvor galt det kan gå når mennesker fratas rett til å bestemme selv. – Vi hadde intervju med en ansatt som hadde jobbet i en bolig i 35 år. Hun var primærkontakt for en som la på seg veldig mye, og han var enig i at det var et problem. Hun byttet ut helmelk med skummet melk, og sukker med stevia. Han gikk ned 30 kg, men når det ble fokus på selvbestemmelse i boligen, så måtte hun gi helmelk og sukker igjen. Ellen Erfjord etterlyser mer søkelys rundt de vanskelige avveielsene som opp- SELVBESTEMMELSE, MEN I FORHOLD TIL HVA? Er det riktig at personer med utviklingshemminger skal få velge fritt mellom sjokolade og frukt, pizza eller fisk. Og om helmelken byttes ut med skummet, uten at brukeren legger merke til det, er det da så farlig? Tekst: Ann Beate Grasdalen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy