Helsefagarbeideren 1 - 2020

Helsefagarbeideren 17 Å skape heltidskultur på en eksisterende arbeidsplass tar tid. Re helsehus, som ligger i Tønsberg kommune, har jobbet med det i snart fem år, og er fremdeles ikke i mål, men går i riktig retning. Stillingsstørrelsene bli større. Bruken av eksterne vikarer er mindre, og sykefraværet har gått noe ned. Det er fremdeles noen uønskede deltidsstil- linger, men dette jobbes det kontinuerlig med. Jo flere faste ansatte i store stillinger på arbeidsplassen, desto mindre belastende blir arbeidet for alle. Tjenestene blir bedre og avvikene færre. Det er enklere å stå i en fulltidsjobb på en arbeidsplass der man til daglig møter kolleger som er trygge i arbeidsoppgavene sine. Derfor ønsker Tønsberg kommune at enda flere jobber fast fulltid. – Vi har jobbet med å skape forståelse for at vi trenger gode faste ansatte i større stillinger, forteller May-Liss Lodes som er leder for omsorg og bemanning ved Re helsehus. Hun er egentlig litt overrasket over at ikke flere ønsket fast fulltid, men erfarer at en del velger seg større stillinger etter hvert som de ser positive effekter av heltidskulturen. Årsturnus Re helsehus har en egen bemanningsenhet som leier ut fast ansatte til de ulike enhe- tene. Det er et viktig virkemiddel for å skape flere fulltidsjobber og redusere bruken av eksterne vikarer. Et annet er bruken av årsturnus. Kommunen er på sitt andre år med å planlegge turnus for ett helt år av gangen, og ser mange fordeler med ordningen. Ansatte som ønsker å jobbe mer i noen perioder av året og mindre i andre, kan få dette tilpasset i en fast turnus. Det gjør det enklere for mange å skape en turnus på høyere stillingsprosent som passer til livs­ situasjonen. Når hele året planlegges under ett, er det også enklere å fylle opp hellig­ dagene og redusere bruk av innleide vikarer. Det er dessuten gunstig for ansatte under utdanning. Å motivere til å ta større stillinger er en viktig del av heltidskulturarbeidet for May- Liss Lodes. Hadde hun fått velge, så skulle alle stillingsutlysninger vært fulltid, men heltidskultur er ikke noe ledelsen bare kan bestemme seg for. Det krever et samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte der alle deler den samme visjonen, og ser at det er posi- tivt for arbeidsmiljøet og for tjenestene. Tønsberg bruker årsturnus og vikarpool På Re- helsehus er den ufrivillige deltiden redusert. Nå jobbes det også med å motivere flere til å ta større stillinger. Re helsehus har jobbet systematisk med å skape heltidskultur siden 2015. Bruk av årsturnus, vikarpool og langvakter står sentralt. «Vi har jobbet med å skape forståelse for at vi trenger gode faste ansatte i større stillinger» MAY-LISS LODES Foto: Anne C. Eriksen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy