Helsefagarbeideren 1 - 2020

18 Helsefagarbeideren Dårlig bemanning i helgene er et utbredt problem. Langvakter gir flere fast ansatte på jobb ved å fylle hull i helgeturnusen. Samtidig reduseres antall oppmøter i løpet av året for hver enkelt ansatt. Da Bergen kommune undersøkte for­ holdene ved tre av sine sykehjem, fant de at halvparten på jobb i helgene var helge- ansatte. Gjennom at alle i turnus jobber langvakt hver fjerde helg, blir fire av fem på jobb i helgene fast ansatte i store stillinger på det nye Sandsli bo- og aktivitetssenter. På Re helsehus er de inne i sitt andre år med frivillig bruk av langvakter i helgene. I ukene er det også åpnet opp for langvakter, etter ønske fra de ansatte og støtte fra de tillitsvalgte, sier May-Lis Lodes som ser at det kan være bra for en del pasienter. – Det kan i perioder gi bedre tjenester for engstelige brukere, da det er samme ansatt på jobb gjennom hele dagen, og dagen kan planlegges annerledes. Forskjell på helg og ukedag Sandsli BOA ser ikke bort ifra at de vil prøve ut langvakter i ukedagene også. Tilbakemeldingen fra nytilsatte så langt, er at det går greit å tilpasse langvakter i hel- gene til familieforpliktelser og fritid, mens det i ukedagene kan være vanskeligere. Sandsli skal ha 12,5 timers vakter. På Re testet man først ut 12,5 timer, men gikk siden over til 14 timers vakter for å få bedre overganger med nattevakt. – Det fungerer veldig fint. Da blir det ikke sårbart verken på slutten eller starten av vakten, sier May-Liss. Hovedtillitsvalgt for Delta i Bergen kommune, Gro Nortveit har deltatt i pro- sesser med innføring av langvakter på flere sykehjem. En del medlemmer er redde for at de må jobbe dobbeltvakt, men hennes erfaring er at det blir mindre stress på avdelingene med langvakter. Man får flere timer å gjøre oppgavene på. Det er viktig å passe på at rutinene til- passes vaktlengden. Intensiteten skal være lavere, og man har krav på en time helt fri fra arbeidet midt i vakten. På Re har de to timers pause i løpet av vakter på 14 timer. Re Helsehus følger med på om langvak- ter gir økt sykefravær. Foreløpig kan de ikke se at det er noen sammenheng. Kan virke ekskluderende Ved avvikende arbeidstidsordninger, slik som ved langvakter, så må forsvarligheten alltid vurderes. Tillitsvalgte skal se på arbeidsbelastningen, krav til årvåkenhet og mulighet for hvile. Samtidig bør man gjen- nomgå rutiner og tidspunkt for ulike akti- viteter, slik at intensiteten i arbeidet går ned. – Lange vakter må ikke være et premiss for å få lov til å jobbe fulltid, sier Merete Norheim Morken i Delta som vil advare mot å normalisere arbeidstidsordninger for helsefagarbeidere som kan virke eksklude- rende. Mange liker langvakter Langvakter passer ikke for alle. Samtidig er det en av de turnusordningene som blir best likt av Deltas medlemmer, viste en undersøkelse som AFI utførte i fjor. Den viser også at der arbeidet er organisert på en annen måte enn før, er de mer tilfreds med langvakter. I tillegg mener Delta det må være frivil- lig å gå inn i slike ordninger. – Forskning viser at medbestemmelse over arbeidstiden din, gjør at du i større grad mestrer alternative turnusordninger. Dette må altså være noe du ønsker selv. Langvakter må være frivillig Både Sandsli BOA og Re helsehus benytter langvakter for å få turnuskabalen til å gå opp. Langvakter må være frivillige, understreker Delta. • Sandsli BOA skal ha 12,5 timers vakter. Re helsehus har gått fra 12,5 til 14 timer for å få bedre overganger til nattevakt • Sandsli BOA har en time helt fri i løpet av vakten, Re helsehus har to timer. • Ved avvikende arbeidstids­ ordninger skal alltid forsvarligheten vurderes.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy