Helsefagarbeideren 1 - 2020

Helsefagarbeideren 21 Flere sykehjem i Bergen har merket hvor vanskelig det er å få tak på sykepleiere. Det nye Sandsli BOA blir den fjerde institusjo- nen i kommunen som velger en organise- ring der avdelingene blir ledet av helse- fagarbeidere. Sykepleierne tas ut av den ordinære pleien til en egen enhet, for hovedsakelig å ta hånd om oppgaver bare de kan gjøre, og med ansvar for å veilede helsefagarbeiderne til å bli trygge i jobben. Tradisjonelt utfører sykepleiere alle pleie- oppgaver på en avdeling. Helsefagarbeideren har tidligere skrevet om denne modellen fra Mildeheimen syke- hjem der de omorganiserte i fjor høst. På Søreide sykehjem har de vært organisert slik siden opprettelsen i 2004. Ansetter seks helsefagarbeider-ledere Prosjektleder for Sandsli, Turid Hesjedal har tidligere erfaring med denne modellen fra Åstveit sykehjem. – Når vi gir helsefagarbeiderne større ansvar, så tar de det ansvaret. Helsefagarbeiderne får masse erfaring og jobber selvstendig. Samtidig samarbeider de tett med sykepleierne, forteller hun. Før jul søkte Sandsli etter seks helsefagar- beidere til avdelingsleder-stillinger, og fikk inn 42 søkere, noe de er godt fornøyde med. – Det er mange helsefagarbeidere som ønsker å ta større ansvar, tror prosjektleder Turid Hesjedal. Hovedtillitsvalgt Gro Nordtveit mener denne modellen er et godt eksempel på hvordan rett kompetanse på rett sted gir bedre tjenester i eldreomsorgen. Både syke- pleiere og helsefagarbeidere får gjøre mer av det de er utdannet til, og helsefagarbei- dere får mulighet til å bli ledere. Helsefagarbeider og sykepleiestudent Øyvind Skaflestad er verneombud ved Mildeheimen. Siden 30. september i fjor er fem av åtte avdelingsledere ved sykehjem- met helsefagarbeidere. Han er positiv til omorganiseringen så langt. – Det er ingen av oppgavene til en avdel­ ingsleder som en helsefagarbeider ikke kan gjøre, sier han og mener det gir en bedre utnyttelse av kompetansen på sykehjemmet. For sykepleier Marie Eidsvik var denne organiseringen avgjørende for at hun søkte jobb ved Søreide sykehjem i 2009. - Å få jobbe i et team sammen med andre syke- pleiere som jeg var likestilt med faglig, det appellerte til meg, sier hun. I dag er hun tillitsvalgt for Sykepleier­ forbundet, og kommer i kontakt med mange helseledere i kommunen og utenbys fra som er interessert i å lære mer om orga- niseringen. Ser til Søreide Hovedtillitsvalgt for Sykepleieforbundet i Bergen, Jostein Storsæter legger ikke skjul på at de positive erfaringene fra Søreide var avgjørende for at han har støttet bruken av samme modell ved Sandsli. – Hvis det finnes gode resultater, og de mener det er faglig godt, så er det ikke noe i veien for å prøve det. Sykepleierne kan I BERGEN ER DE NÅ FIRE SYKEHJEM MED HELSEFAGARBEIDERE SOM AVDELINGSLEDERE Både Delta og Sykepleierforbundet lokalt støtter organiseringen -Vil du anbefale andre sykehjem å teste ut modellen? «På grunn av sykepleier- mangelen, så tenker jeg ja. Til langtidssykehjem hvor kompetansen er god, for det krever mye av både syke­ pleierne og helsefag­ arbeiderne. Det er viktig at helsefagarbeiderne er faglig trygge og forstår det kliniske bildet og pasient­ situasjonene. Noen sier de vil prøve det ut i korttidsavdelinger og rehabilitering, og der tenker jeg nei. Der må du ha sykepleie tett på» SYKEPLEIER MARIE EIDSVIK, SØREIDE SYKEHJEM

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy