Helsefagarbeideren 1 - 2020

34 Helsefagarbeideren I boliger for utviklingshemmede, særlig de med godkjente tvangsvedtak, er det mer kultur for å trene de ansatte i å håndtere utfor- drende atferd enn i eldreomsorgen, erfarer Pål- Erik Ruud som er daglig leder i selskapet Verge Opplæring AS. De tilbyr slik opplæring i omsorgsyrker, serviceyrker og innenfor sikker- hetsbransjen. I yrker hvor man kan møte mennesker i sår- bare situasjoner, hvor vold og trusler om vold er en risiko, bør regelmessig trening på håndte- ring av utfordrende atferd være en naturlig del av arbeidshverdagen. Kursarrangøren har jobbet med opplæring i forebygging og hånd- tering av vold og trusler om vold, siden 1992. De erfarer at kursing og trening av ansatte i helse- og omsorgssektoren virker å være noe tilfeldig og lite systematisert. – I kommunene kan det virke som det er mindre fokus på de ansattes sikkerhet i sykehjem og hjemmebaserte tjenester, sam- menlignet med tjenester for utviklingshem- mede, barnevern og psykiatri. Vårt inntrykk er at de er presset på bemanning Opplæring i å håndtere utfordrende atferd trengs i eldreomsorgen Alle arbeidsgivere plikter å ivareta de ansattes sikkerhet på arbeidsplassen, men eldreomsorgen i kommunene mangler en kultur for å forebygge og håndtere utfordrende atferd, vold og trusler. Tekst: Ann Beate Grasdalen Foto: Verge Opplæring AS NEGATIV PERSONALATFERD: Å se ned på pasienten i en autoritær stilling er en posisjon som fører til økt grad av avmakt. POSITIV PERSONALATFERD: Personale setter seg ned på huk og ut til siden for pasienten. En vennlig hånd på skulderen kan benyttes, avhengig av kontekst, relasjon og historikk. Aktiv skjerming er et prinsipp som benyttes i ulike samhandlingssituasjoner hvor ansatte kan oppleve utfordrende atferd, trakassering og vold. Erik Ruud er daglig leder i selskapet Verge Opplæring AS.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy