Helsefagarbeideren 1 - 2020

38 Helsefagarbeideren Leder Jette Dyrnes jette.dyrnes@delta.no 908 93 166 Nestleder Basse Berger basse.berger@helsefagarbeidere.no 481 95 477 Region Øst Svein Olav Tøndel seven@helsefagarbeidere.no 452 45 245 Eva Annette Drage jobber i hjemme­ tjenesten. Hun ønsker å være mest mulig hos sine primærbrukere, og at hennes videreutdanning i psykiatri skal komme dem til gode. Det skjer rett som det er at pleierne må gjøre om på arbeidslistene seg imellom for å få reist ut til «sine brukere». Det skaper ekstraarbeid, og ofte lar det seg ikke gjøre. - Jeg må stikke hodet fram hver dag for å få brukere med psykiatri, og får ikke gjort jobben min skikkelig om jeg ikke er hos dem ofte nok, sukker hun. I dag kan en som har videreutdanning i geriatri reiste ut til en som har somatiske plager, mens en uten fagutdanning drar til en med demens. Det er for liten kontinui- tet i oppfølgingen. Pleierne får ikke vært nok hos sine primærbrukere og skapt et til- litsforhold. Det er særlig viktig hos perso- ner med demens og psykiatrisk sykdom. Hos enkelte merker hun at det blir vanske- lig å oppnå kontakt når det er lenge siden sist. - Det er så viktig med gjentakende behandlere for å skape forutsigbarhet og trygghet, påpeker hun, og tror det trengs en holdningsendring. Verdien av yrkesut- danningen og spisskompetansen til den enkelte, må blir mer verdsatt i organiseringen av arbeidet. Det vil gi en bedre tjeneste. Eva Annette vil fortsette å stikke seg fram for å reise til dem som trenger henne mest. - Vi må bli flinkere til å kreve brukers rettigheter, oppfordrer hun. PÅ HJERTET LANDSSTYRET I HELSEFAGARBEIDERE I DELTA 2017–2021 Region Sørøst Marianne Hansen marianne.hansn@helsefagarbeidere.no 906 23 632 Region Sørvest Kenneth Langøen kenneth.langoen@helsefagarbeidere.no 411 05 788 Region Vest Sarah Triki sarah.triki@helsefagarbeidere.no 941 10 841 - Vi snakker om at vi må ha rett person på rett sted, men hos oss får vi det bare ikke til Region Midt Eva Annette Drage annette.drage@helsefagarbeidere.no 908 11134

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy