Helsefagarbeideren 1 - 2020

4 Helsefagarbeideren & KORT GODT Angst underdiagnostisert på sykehjem Hver tredje sykehjemsbeboer med demens har betydelige symptomer på angst, viser norsk undersøkelse. De vanligste symptomene for denne gruppen var irritabilitet, rastløshet, anspenthet og søvnløshet. Generelt er bekymringer det vanligste symptomet. Alka Rani Goyal ved OsloMet tror angst blir underdiagnostisert hos personer med demens, og at angst kan forveksles med smerte. Kilde: Forskning.no Forhåndssamtaler om tanker og ønsker for dagene som kommer, har blitt langt vanligere ved norske sykehjem. Men helsepersonell er usikre på hvor- dan de skal snakke med pasientene om døden. Etter et forskningsprosjekt, er det laget en veileder for hvordan slike samtaler kan foregå. Det er ikke bare å sette seg ned å snakke om slike ting, selv ikke for dem som har jobbet lenge med gamle pasienter, sier Trygve Johannes Lereim Sævareid til Forskning.no. – For oss er det veldig viktig at dette skal være en samtale for og med pasienten. Da må han eller hun være aktiv. Vi snakker ikke om døden med en gang. Vi starter forsiktig og kjenner litt på stemningen underveis før vi eventuelt begynner å snakke om livets avslutning. Vi spør om tanker om framtiden. For eksempel: Er det noe du er urolig for? Er det noe du ønsker å oppleve? Arbeidsplassen må kartlegge ufrivillig deltid Fra 1. januar må alle offentlige arbeidsgivere foreta en kartlegging av ufrivillig deltid. Dette følger av aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringslovens paragraf 26. Framover må arbeidsgiverne hvert annet år gjøre en kartlegging av bruken ufrivillig deltid. Dersom det avdekkes ufrivillig deltidsarbeid, skal arbeidsgiver finne årsakene til dette og iverksette tiltak og i tillegg evaluere resultatene. Arbeidsgiver må kunne dokumentere at dette er gjort. Virksomhetens ansatte og deres representanter, Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere har rett til innsyn i resultatene av lønnskartleggingen og kartleggingen av ufrivillig deltid. Kilde: Delta.no Flere personer med utviklings­ hemminger bør ut i det ordinære arbeidslivet Undersøkelser viser at så godt som alle personer med utviklingshemming er helt utenfor det ordinære arbeids­ markedet. Fram til årtusenskiftet var det langt vanligere. Internasjonal forskning viser at arbeidsmarkedstiltak som bygger på arbeidstrening med opp­ følging i ordinære virksomheter, har bedre effekt enn opplæring i skjermet virksomhet. – Organisasjoner og arbeidsgivere må anerkjenne at det er en viktig del av deres samfunnsoppdrag å få alle slags folk ut i ordinær jobb. Det handler både om holdninger og kunnskap om at folk med utviklingshemming har et arbeids- potensial. Det ser vi igjen og igjen, sier Grete Wangen, ved Arbeidsforsknings­ instituttet AFI. Kilde: Forskning.no STYRKET VERN FOR VARSLERE Vernet av varslere er nå styrket i Arbeidsmiljøloven. Loven skal bidra til et godt ytringsklima. Det skal være mulig å varsle om kritikkverdige forhold uten fare for gjengjeldelse. Les mer om endringene i lovverket på Delta.no Veileder for samtaler om døden

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy