Helsefagarbeideren 1 - 2020

Helsefagarbeideren 5 Heltid bør være en rettighet for alle som ønsker det Alle er enige om at vikarer er en ressurs som er helt uunnværlig, men det er ikke mulig for vikaren å vite hvilke ikke-pasientrettede oppgaver som gjøres hver eneste dag. Det betyr igjen at nødvendige ikke-pasientrettede oppgaver er det fast ansatte som gjør. Noen slike oppgaver kan være å fylle opp lager, bestille varer, holde arbeidsstasjoner ren og ryddig, og så videre. Utviklingen går altfor sakte når det gjelder heltid til alle. Det gjøres mye godt arbeid ute i kommune, men arbeidet bør intensiveres, og alle kommuner må ha dette på agendaen. Heltid bør være en rettighet for alle som ønsker det, mener vi. Jeg liker godt at sykehjemmet i Bergen, som nå lyser ut kun 100% stillinger, kaller sine «vikarer» ressursvakter. Her legges vaktene i turnus, så alle vet når de skal jobbe, men hvor på huset blir først bestemt senere. Det gir helsefagarbeideren en sikker inntekt, og man slipper å «kapre vakter» for å fylle på til en lønn som gir økonomisk frihet. Helsefagarbeidere i Delta er positiv til langvakter For at et alle vakter skal dekkes hele døgnet, hele uka, og kun jobb hver fjerde eller tredje helg, er det helt nødvendig med langvakter for å få turnusen til å gå opp. Enten bare i helgene, eller man kan lage en turnus med enda flere langvakter. Helsefagarbeidere i Delta er positiv til langvakter, hvis du ønsker det. Grunnbemanning kan selvfølgelig økes kraftig for å få en ønsket turnus med jobb hver fjerde helg, og syv og en halv timers vakter, men det er så urealistisk rent økonomisk, at vi ikke tør regne med det. Langvakter må ikke forveksles med dobbelvakt. Ved langvakter har du mulighet til å «smøre» arbeidsoppgavene over hele vakta, som regel 12 eller 13 timer. Det gir en fleksibilitet for deg og ditt forhold til brukerne. Erfaringen sier at brukerne blir roligere nå personalet er den samme over lenger tid, og personalet har bedre tid til oppgavene som gjøres i løpet av en dag. Bruk helsefagarbeiderens kompetanse I forbindelse med Samhandlingsreformen er pasientene som kommer ut i kommune­ helsetjenesten stadig dårligere. Det settes høyere krav til kompetanse, men mange opplever at det er satt av altfor liten tid til faglig oppdatering og utvikling. De bør skje i ukedagene, settes i system og legges inn i turnus. Min opplevelse er fortsatt at helsefag­ arbeiderens ferdigheter og viten ikke blir benyttet fullt ut. Helsefagarbeidere er flinke til å oppdatere seg, blant annet ved å gå på fagskole, også kalt «høyere yrkesfaglig utdanning», eller på kurs internt eller eksternt. Jeg har en bønn, eller rettere sagt en oppfordring, til ledere: Bli kjent med arbeids­ stokkens kompetanse. Bruk helsefagarbeidere og gi dem oppgaver de er kvalifiserte til. Det er flere enn du tror. Mange av våre medlemmer har fagskole, gjerne innenfor det området som de jobber med. Kjære ledere, se på disse som en ekstra ressurs i miljøet, og gi dem oppgaver deretter. Med ønske om en fin vår Jette Dyrnes, leder av Helsefagarbeidere i Delta I dag jobber bare en av fire turnusansatte fast heltid i kommunal pleie og omsorg, ifølge statistikk fra KS. Det er rett og slett katastrofalt for pasientene, personalet og for arbeidsplassens miljø.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy