Helsefagarbeideren 1 - 2021

12 Helsefagarbeideren Mange med CP opplever å få ulike sen­ følger allerede i tidlig voksen alder, noen allerede i 20-årene. Det rapporteres om en rekke ulike senfølger. Ofte dreier det seg om økte problemer med balanse, smerter, stivhet, spasmer og fatigue – men det kan også dreie seg om andre utfordringer – for eksempel med kognisjon eller mage-, tarm- og urinveisproblemer. Behov for bistand og hjelpemidler øker. Hjelpebehov øker med alder Et eksempel kan være at en person med CP kan ha lært seg å gå i 2-4 årsalderen. I slutten av 20-årene kan han/hun være avhengig av krykker. Etter hvert vil ved­ kommende begynne med rullestol, bruken øker med årene, og i 40-årsalderen vil en motorisert rullestol være et viktig – og ofte et nødvendig – fremkomstmiddel. En del personer med CP har liten grad av CP – de har en «usynlig CP» i yngre alder. Også disse kan med årene få vansker – og for noe kan senfølgene i voksen alder oppleves overraskende. Med alderen øker hjelpebehovene for personer med CP, men det er ikke nødven­ digvis noe system rundt dem som fanger dem opp. Hjelpen de tilbys kan være noe tilfeldig fordi det er lite spesialkompetanse og kunn- skap om CP og senfølger hos helsepersonell. Film om personlige erfaringer Dette oppdaget vi i arbeidet med å lage en informasjonsfilm der vi tok utgangspunkt i voksne mennesker med CP som fortalte om sine erfaringer. Det som særlig over­ rasket oss, var hvordan funksjonsnivået ble redusert allerede i relativt ung alder, til tross for - eller også som en følge av? - egen treningsinnsats opp gjennom livet. GLEMMER VI ELDRE MED CEREBRAL PARESE? Tekst: Magnhild Nicolaisen, forsker ved Aldring og helse Finn denne filmen og tre andre om samme tema på www.aldringoghelse.no . Skriv «cerebral parese» i søkefeltet Filmen Å bli eldre med cerebral parese er basert på personlige intervjuer med fire godt voksne personer med CP: Ewy (69), Inger (59), Terje (73) og Kjetil (48). De har invitert oss hjem, og delt av sine egne erfaringer og tanker om det å bli eldre med CP, og om senfølger som de alle har fått.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy