Helsefagarbeideren 1 - 2021

14 Helsefagarbeideren Til den ortopediske sengeposten ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen kommer pasientene inn kvelden i forveien for å opereres neste morgen. Hjelpepleier Gry Tverberg bistår under klargjøringen. Tidligere måtte en sykepleier inn på rommet for å utføre enkelte oppgaver, som å administrere intravenøs væske. Det siste halve året har hjelpepleiere kunnet arbeide mer sammenhengende med pasienten. Det gir mer helhetlig pleie, og er bare ett av mange eksempler på en utvikling som på sikt skal øke andelen helsefagarbeidere i Helse Bergen. - Tidligere var det litt sånn: Åh, la oss få lov, vi kan løse dette på en god nok måte, sier Tverberg som har over seks års erfaring ved sengeposten. I det siste har hun fått opplæring i utvalgte oppgaver med sikte på å gi bedre arbeidsfordeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere. - Det er godt å bli stolt på og bli brukt, synes hun. Fem oppgaver I fjor startet ortopedisk avdeling å gi helse­ fagarbeiderne systematisk opplæring. De ønsket å begynne med noen få prosedyrer. Å komme fram til hvilke var ikke enkelt. Da Linda Hjortland, som er seksjonsleder for pleie, spurte lederne om hva de benyttet helsefagarbeidere til i dag, varierte det veldig. Så endret hun taktikk og gikk direkte til sykepleierne og helsefagar­ beiderne med følgende spørsmål: For hjelpepleier Gry Tverberg var det fint å være med på å velge oppgaver. Slik kom de i fellesskap fram til hvordan helsefagar­ beidere best kan bidra, og gjennom å involvere alle ansatte ble det enklere etter- på å endre på innarbeidede vaner for å forbedre arbeidsflyten rundt pasienten. Nå slipper Tverberg å vente på en syke­ pleier som kan skylle gjennom den perifere venekanylen, hun kan gjøre jobben selv, noe som blant annet forenkler toalettbesøk for pasienten. HELSE BERGEN DOBLER ANDELEN HELSEFAGARBEIDERE Å gi helsefagarbeidere en tydelig rolle i teamet rundt pasienten er bra for både pasienter og pleiere. Ny oppgavefordeling kan gi bedre pasientflyt. Tekst: Ann Beate Grasdalen Enhetsleder Linda Hjortland ga alle pleiere et ord med i laget da de avgjorde hvilke oppgaver helsefagarbeiderne skulle læres opp til ved ortopedisk avdeling. Hjelpepleier Gry Veronica Tverberg har fått kompetanse til å utføre flere oppgaver på ortopedisk sengepost. Det gjør pleien mer helhetlig. Hvilke fem oppgaver mener du det kan være aktuelt at helsefag­ arbeider i Ortopedisk klinikk kan utføre? De som fikk flest poeng var: 1. Steril intermitterende kateterisering av både kvinner og menn 2. Stell av operasjonssår 3. Fjerning av dren 4. Administrere intravenøs væske 5. Legge inn venflon Foto: privat Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy