Helsefagarbeideren 1 - 2021

20 Helsefagarbeideren DISSE LEDER DELTA DE NESTE FIRE ÅRENE Lizzie Ruud Thorkildsen, Drammen, er gjenvalgt som leder i Deltas for fire nye år, sammen med nestleder Trond Ellefsen, Ålesund. Marit Solheim, Førde, er ny 2. nestleder. Deltas kongress i november 2020 valgte nytt hovedstyre, og vedtok prinsipprogram og økonomiplan for perioden 2021-2024, samt hovedsatsings- områder for 2021, tariffpolitiske retningslinjer og politiske resolusjoner. LØNNSOPPGJØRET I 2021 Lønnsoppgjøret i 2021 er et mellom­ oppgjør. Det betyr at forhandlingene kun handler om lønnstillegg. Delta for­ handler lønn med en rekke arbeidsgivere innenfor helse, pleie og omsorg. Som medlem i Delta får du informasjon og nyheter om lønnsoppgjøret tilsendt på e-post. Du finner alltid oppdatert infor­ masjon om lønns- og arbeidsvilkår og lønnsoppgjøret for ditt avtaleområde på delta.no DIGITALE KURS OG ARRANGEMENTER Som en følge av koronapandemien utvikler Delta tilbud om digitale kurs og arrange­ menter, både sentralt og lokalt. Denne våren blir hele grunnopplæringen for tillits­ valgte gjennomført digitalt. Yrkesorganisa­ sjoner og Delta lokalt arbeider også med tilbud om digitale kurs og arrangementer. Følg med på aktivitetskalenderen på delta.no. delta.no/aktiviteter SPØR DELTA DIREKTE OM DET DU LURER PÅ Du som er medlem i Delta kan alltid kontakte rådgivingstjenesten Delta Direkte for å svar på dine spørsmål. Delta Direkte svarer på spørsmål fra medlemmer og tillitsvalgte i Delta, alle hverdager kl. 08-20. • Ring 02125 • E-post: direkte@delta.no Delta Direkte svarer på spørsmål om lønn, arbeidstid, ferie, stillingsstørrelse, medlem­ skap og mye mer. 98 SPØRSMÅL OG SVAR OM KORONA OG JOBBEN På delta.no finner du svar på de mest stilte spørsmålene om korona og arbeid. Kan du pålegges andre oppgaver enn dem du normalt utfører? Kan arbeids­ giver pålegge deg å ta vaksine? Kan arbeidsgiver spørre om du har sympto­ mer på koronassmitte? Svarene på disse og mange flere spørsmål finner du på delta.no/korona LØNNSOMME MEDLEMSFORDELER Medlemskapet i Delta gir deg tryggheti arbeidslivet - men også lønnsomme rabattavtaler på blant annet forsikringer i Gjensidige og banktjenester i Nordea Direct. Andre for­ deler er rabatt på biluteie, drivstoff og strøm. Få mest mulig ut av ditt medlemskap, benytt Deltas tjen­ ester og fordelaktige rabattavtaler. Se delta.no/ medlemsfordeler TVUNGEN LØNNSNEMND I STREIKEN I PRIVATE OMSORGS- OG REHABLITERINGSTJENESTER I januar endte lønnsoppgjøret for NHO avtale 536 i streik. Streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd. - Våre medlemmer innenfor private behandlings- og rehabiliteringstilbud må sikres et lønnsnivå som tåler sammen­ ligning med tilsvarende offentlige virk­ somheter. De som jobber i denne typen virksomheter utfører nesten alle sammen tjenester på vegne av det offentlige. Mange av dem tjener mindre enn de ville gjort i tilsvarende stilling i det offentlige. Dette kan vi ikke godta. Disse medlemmene utfører en meget viktig jobb på vegne av mennesker som er helt avhengig av dem. Vi har en forventning om at Rikslønns­ nemnda, som nå skal avgjøre tvisten, ser rimeligheten i dette, sier Deltas 1. nestleder Trond Ellefsen. NYTT FRA DELTA:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy