Helsefagarbeideren 1 - 2021

Rapport fra valgkomiteen Første møte var i forbindelse med styre­ møte i Helsefagarbeidere i Delta, 4.-6. februar 2020 i Oslo. Dessverre ble både Signe Klette Evensen og Nina Woll forhin­ dret fra å møte, så Astri Kyrkjeeide fikk dermed oppgaven å intervjue de styremed­ lemmene som var til stede. Her fikk en da oversikt over hvem som kunne tenke seg gjenvalg, og hvem som ville trekke seg. I og med at Astri Kyrkjeeide tok denne oppgaven alene disse dagene, ble det ikke formelt valgt leder i komiteen, men hun har i utgangspunktet fungert som leder. Så kom coronaen, og det førte til at det meste av vårt arbeid måtte være på e-post, internett og telefon. Vi fikk likevel til et fysisk møte 19.-21. oktober 2020, der dessverre Nina Woll ble forhindret fra å møte. I medlemsbladet vårt nr. 2 -2020 og utsendt e-post til alle medlemmene, ble det opplyst om at valgkomiteen ønsket forslag på kandidater til det nye styret. Forslagene måtte være valgkomiteen i hende innen 15. september 2020. Det kom inn mange gode forslag på kandidater, og på møtet 19. -21. oktober fikk vi intervjuet de aller fleste. Noen per telefon, andre fikk vi møte fysisk, - men med lovlig avstand! Valgkomiteen vil takke for alle innkommende forslag, og også takke de som har sagt ja til disse viktige vervene! Valgkomiteen vil på landsmøtet legge frem argumentene i forhold til de prioriteringene vi har gjort, og mener at vi etter beste skjønn har lagt grunnlaget for et godt og velfunger- ende styre for Helsefagarbeidere i Delta. VALG AV NYTT LANDSSTYRE 2021-2025 HELSEFAGARBEIDERE I DELTA Valgkomiteen for denne perioden har bestått av Nina Woll, Signe Klette Evensen og Astri Kyrkjeeide. DIGITALT LANDSMØTE FOR HELSEFAGARBEIDERE I DELTA 28. APRIL 2021 Det blir dessverre digitalt lands- møte denne gang, men det andre muligheter enn ved fysisk møte. På e-post har vi invitert alle med- lemmer inn i «landsmøterommet». Landsmøte vil derfor bestå av delegater, gjester og påmeldte medlemmer. Har du ikke meldt deg på, og datoen er forbi, kan du likevel følge oss på Deltas innloggede sider. Landsmøte vil bli «streamet» i sin helhet. LANDSSTYREMØTE 2021 38 Helsefagarbeideren

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy