Helsefagarbeideren 1 - 2021

Helsefagarbeideren 41 STYREMEDLEM SØR-ØST (Vestfold, Telemark og Buskerud) Bente Svenum (ny) Alder 46 år, Sandefjord Bente Svenum ble utdannet hjelpe- pleier i 1993. Hun tok utdanninga for å kunne jobbe med mennesker, har arbeidet både på sykehjem og i bolig, og er nå hovedtillitsvalgt på heltid. Hun brenner for helsefag­ arbeidere, er stolt av yrket, og mener det bør jobbes mer med fagplanene og fagutvikling. VARAMEDLEM SØR-ØST Christin Solli (ny) Alder 52 år, Tønsberg Chistin Solli er spesialhjelpepleier, og studerer migrasjonshelse og velferdsteknologi. Hun har jobbet på skole, sykehus og i hjemme- sykepleien, og har vært medlem i prøvenemnda hvor hun ser varierende nivå på veilederne. Andre forslag til styremedlem: Caroline Regine Lofstad REGION ØST (Oslo, Akershus og Østfold) Sven Olav Tøndel (gjenvalg) Alder 53 år, Jessheim Svein Olav Tøndel er helsefag­ arbeider, og jobber i boliger for utviklingshemmende, og er redaksjonskomitemedlem for fagbladet Helsefag­ arbeideren. Han mener det må sees på fagplanen til helsefagarbeiderne hvordan prøvenemdene fungerer, at det trengs nasjonal plan for hvordan fagprøvene skal gjennomføres. VARAMEDLEM ØST Annette Kvitnes-Kjølerbakken (ny) Alder 42 år, Halden Annette Kvitnes-Kjølerbakken ble utdannet helsefagarbeider i 2012, og har videreutdanning i kreft og palliasjon. Hun har erfaring både som plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt, samt styreerfaring fra foreningen Hjertesyke barn. Hun omtaler seg selv som «fagnerd» og skriver fag- prøver. Hun ønsker gode veiledere ute på arbeidsplassene, og at disse får hevet kompetansen sin. Andre forslag til styremedlem: Ida Kristine Engen Nilsen Dersom landsmøtet vedtar å slå sammen region sør-øst og øst til Viken, vil valgnemnda sin innstilling for nevnte regioner bli den samme REGION INNLANDET (Oppland og Hedmark) Tine Solberg (ny) Alder 29 år, Dokka Tine Solberg er helsefag­ arbeider, glad i yrket sitt og i å jobbe med folk. Hun er med i «Livsglede for eldre», vara for hovedtil- litsvalgt, vara i yrkesopp- læringsnemnda, og jobber på sykehjem, VARAMEDLEM INNLANDET Hege Linnerud Johansen (ny) Alder 33 år, Nes på Hedemarken Hege Linnerud Johansen er spesialfagarbeider med videre- utdanning i alderspsykiatri og demens. Hun jobber på syke- hjem og er plasstillitsvalgt. Andre forslag til styremedlem: Roar Braathen Hanne Kjeldstrup Skipnes Bente vil få unge til å forstå verdien av å være organisert. Tine mener det er viktig å framsnakke yrket vårt, og å vise hvor allsidig vi jobber innenfor omsorg. Annette er nysgjerrig på faget, reflektert, opptatt av helse og mestring, og å kunne være der for noen, være den som tar samtalen med de pårørende. Hege mener at fagplanen må styrkes. Christin vil jobbe for hundre prosent stillinger, fremsnakke faget, øke kompetansen og få enda flere helsefag­ arbeiderstillinger på sykehusene. Svein Olav mener det er viktig med gode veiledere

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy