Helsefagarbeideren 1 - 2021

42 Helsefagarbeideren Leder Jette Dyrnes jette.dyrnes@delta.no 908 93 166 Nestleder Basse Berger basse.berger@helsefagarbeidere.no 481 95 477 Region Sørøst Marianne Hansen marianne.hansn@helsefagarbeidere.no 906 23 632 Når jeg tenker på min egen spede start i helsevesenet på begynnelsen av 90-tallet, så er ikke mye forandret. Jeg hadde ingen forkunnskaper da jeg begynte å jobbe deltid i min første bolig. HVPU-reformen var nettopp trådt i kraft. Psykisk utviklings- hemmede ble overført fra store institusjoner til egne boliger i sine hjemstedskommuner. Man kan forstå at det på den tiden var lite kompetanse i kommunen, og man «lærte» etter hvert, men nå i 2021 er det fortsatt slik at det å jobbe i bolig er forbundet med lite kompetanse. Selv om det har blitt bedre, helsefagarbeidere og vernepleiere, også sykepleiere, har blitt ettertraktede i faste store stillinger. Og i mange kommuner der de utlyser små stillinger (helgestillinger), er nå et av kriteriene at man har fagbrev. Det jeg er mer betenkt over, er bruk av vikarer. Det synes som man fortsatt kan komme «rett fra gata» og begynne å jobbe. Mange er ungdom under utdanning, og jeg sier ikke at flere av de ikke kan gjøre en god jobb. Vi har også en annen gruppe, og det er mennesker som har et annet hovedspråk enn norsk. Vi må huske at kommunikasjon er svært viktig for å samhandle med men­ nesker som kanskje oppfatter litt dårlig, og som selv kan ha vansker med å utrykke seg. Ikke minst er det viktig ved medisinering og ved overlapp. Jeg har selv hatt mennesker på opplæring der jeg har måttet avbryte, fordi det ikke var forsvarlig. Jeg vill presisere at de er folk som bare vil ha en jobb. Min kritikk er rettet mot lederne som ansetter. Jeg vil tro at dette ikke gjelder på sykehjem og sykehus på samme måte, men i en bolig er det ikke så nøye. Det er litt sånn, «jaja, jeg får i hvert fall jobb i en bolig». Og som helse­ fagarbeider som elsker å jobbe i bolig, og som er stolt over mitt yrke og den kompe­ tansen jeg har, så håper jeg det blir rettet mer fokus på dette, at det ikke er bare «å komme rett fra gata». Tross alt jobber vi med mennesker. PÅ HJERTET LANDSSTYRET I HELSEFAGARBEIDERE I DELTA 2017–2021 Region Sørvest Kenneth Langøen kenneth.langoen@helsefagarbeidere.no 411 05 788 Region Vest Sarah Oddekalv sarah.triki@helsefagarbeidere.no 941 10 841 Region Midt Eva Annette Drage annette.drage@helsefagarbeidere.no 908 11134 Hvis man skal rangere arbeidsplasser innen helse, så er det å jobbe i bolig med omsorg det laveste man kommer, og hvorfor er det slik? Region Øst Svein Olav Tøndel, styremedlem seven@helsefagarbeidere.no 452 45 245

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy