Helsefagarbeideren 1 - 2021

Helsefagarbeideren 43 Helsefagarbeid eren Utgiver: Helsefagarbeidere i Delta Internett: www.helsefagarbeidere.no - www.tidsskriftet.helsefagarbeidere.no Forsidefoto: Adobe Stock / Merkur Grafisk AS Annonser: Salgsfabrikken AS ved Lena Gard lena@salgsfabrikken.no Tlf: + 47 91903867 Opplag: 11.334 Opplagstall godkjent av Fagpressen ISSN: 1 893-661X Helsefagarbeideren styres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Som medlem av Helsef arbeidere i Delta har du mulighet til å være med landsmøte 16.-18. april Sundvolden hotell i Bus Alle medlemmer har mø talerett, så her har du a å belyse det du brenne For mer informasjon og gå inn på aktivitetskalen delta.no . Deltakeravgift Begrenset antall plasse KJÆRE MEDLEM A HELSEFAGARBEID I DELTA Helsefagarbeidere i Delta Lakkegata 7, Pb. 9202 Grønland, 0134 Oslo Tlf. 21 01 39 59 www.delta.no/helsefagarbeidere www.delta.no delta egenann_landsmøte.indd 1 Vi tilbyr medlemskap for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og andre yrkesgrupper innen helse- og sosialsektoren, uavhengig av utdanningsnivå. Elever, lærlinger og studenter er også velkommen som medlemmer. Abonner på helsefagarbeideren Helsefagarbeideren vil inspirere ansatte innen helse og omsorg ved å formidle historier fra arbeids- plasser og erfaringer fra prosjekter i sektoren. Med fagartikler går vi i dybden og oppmuntrer til faglig utvikling. Vi vil bidra til at helse­ fagarbeidere som yrkesgruppe videreutvikler sin faglige identitet. Vi dekker saker om eldre og funk- sjonshemmedes helse og livsvilkår, som organisering av helse- og vel- ferdstilbud, tverrfaglig samarbeid, velferdsteknologi, fagutvikling, kosthold og rehabilitering. Vi skriver også om etter- og videreut- danning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår. Bestill abonnement: www.tidsskriftet.helsefagarbeidere.no Benytt temahefter i undervisning Temaheftene for helsefagarbeidere gir innføring i viktige fagområder på en variert og lettlest måte. Heftene inne­ holder grunnleggende fakta om temaet, praktiske råd og innføring i helsetjen­ ester knyttet til feltet. Reportasjer fra inspirerende arbeidsplasser, intervjuer med fagpersoner fra relevante fagfelt og tips til videre fordypning. Innholdet i temaheftene kan knyttes opp til kompetansemål i læreplanen og gir i mange tilfeller innføring i fagområder der det eksisterer lite informasjon. Utgitte temaer: diabetes – kultur – menneskerettigheter – matomsorg – munnhelse – hørsel – fothelse Bestill temahefte: jette.dyrnes@delta.no Skriv navn på hefte, antall eksemplar, mottakeradresse og fakturaadresse. NR. 012020 Helse fagarbeideren Fagtidsskrift forHelsefagarbeidere iDelta Slik skapes heltidskultur SIDE 13 Å DELTA I MATLAGINGEN ER BRA FOR KOSTHOLDET SIDE 6 ØKTGRUNNBEMANNING RESSURSVAKTER LANGVAKTER ÅRSTURNUS BEMANNINGSENHETER VIKARPOOL BEDRERESSURSUTNYTTELSE 105564_helsefag 1_2020.indd 1 13.02.2020 12:02 Helse fagarbeideren MENNESKERMEDUTVIKLINGSHEMMING TEMAHEFTE JOBBEN SOM MILJØARBEIDER p107428_temahefte__2020.indd 1 23.04.2020 08:35 Fire utgaver av fagtidsskrift i året og regelmessige utgivelser av temahefte. 350,- kr Bestill klassesett 500 kr + porto for 20 eks av et temahefte. 30 kr + porto per eksemplar. NO - 1430 Region Nord Helene Berg Johansen helene.berg.johansen@helsefagarbeidere.no 412 19 831 Region Innlandet Elin Ulsaker elin.ulsaker@helsefagarbeidere.no 951 21 964 Delta Ung Caroline Regine Arnesen caroline.arnesen@helsefagarbeidere.no Design og trykk: Merkur Grafisk AS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy