Helsefagarbeideren 1 - 2021

Helsefagarbeideren 5 KJÆRE HELSEFAGARBEIDERE – JA, DET ER DET DERE VIL HETE? Fagarbeider er en samlepott av yrkesgrupper. Vi er en så stor og viktig gruppe at vi fortjener egen benevnelse i tariffavtalen og på lønnsslippen. Noen har benevnelsen miljøarbeider, det er ofte de som jobber med mennesker med funksjonshemming. Miljøarbeider eller miljøterapeut sier ikke noe om utdanningen, og er dermed ikke med på å bygge yrkesidentitet, som vår gruppe så sårt trenger. Du som er autorisert helsefag­ arbeider bør si fra til arbeidsgiver om å få stillingskode 7076. Kode 7719 fagarbeider med fagskoleutdanning, med særaldersgrense» viser at en har fagskole. Jeg snakker her om KS området, altså avtalen for kommunalt ansatte. Om du innplassert på stillingskode 7517 Fagarbeider har du ikke rett på særalders­ grense, ifølge KS, og det er ikke akseptabelt sett fra vår side. Vi ønsker benevnelse spesialhelsefagarbeider Til dere som har tatt fagskole med 60 studiepoeng, jobber vi hardt for å få en egen benevnelse som heter spesialhelsefagarbeider, men å forandre eller legge til en tittel i arbeidslivet er ikke gjort ved en håndvending. Ting tar tid. Sykehuset, altså Spekter helse sin overenskomst del A2 har et helt annet system. Der er ikke noen yrkesgrupper nevnt, men er fordelt på stillingsgrupper fra 1 til 5. Helsefagarbeidere skal stå i stillingsgruppe 3 «stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell» Digitalt landsmøte i slutten av april Landsmøte gjennomføres digitalt 28. april 2021. Helsefagarbeidere i Delta har landsmøte hvert fjerde år, og er organisasjonens øverste organ. Det er her vi lager de lange linjene på hvordan vi vil vår organisasjon skal jobbe de neste fire år. Hele styret er på valg, men heldigvis er det flere som har stilt seg til disposisjon, også neste periode. Digitalt landsmøte er ganske spesielt, men jeg håper at hver enkel, som er i salen, opplever å bli sett og hørt. Vi har invitert inn profesjonelle folk til å ta seg av teknikken, slik at alt skal gå både riktig og enkelt for seg. Landsmøte vil streames på innloggede sider, alle Deltas medlemmer er derfor hjertelig velkommen til å følge oss. Til slutt ønskes en fin vår - la oss håpe at vårt skippertak i forbi delse med koronaen har gjort at vi kan leve optimalt og nesten normalt til sommeren. Jette Dyrnes, leder av Helsefagarbeidere i Delta Foto: ©klavdiyav - stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy