Helsefagarbeideren 1 - 2021

6 Helsefagarbeideren & KORT GODT Mange elever med utviklingshemming får ikke får god opplæring i den norske skolen, og gir uttrykk for at de blir undervurdert, ifølge Barneombudet. Lærerne legger lista for lavt, mye av opplæringen blir gitt av ufaglærte og bærer preg av å ikke være målrettet, og opplær­ ingsplaner brukes ikke aktivt i det pedagogiske arbeidet. – Det er et paradoks at de elevene med størst vansker med å lære, ikke får kvalifisert og forsk- ningsbasert undervisning. Dette setter disse elevene i en ekstra sårbar situasjon, sier Gøril Moljord ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo, til Forskning.no. Å sikre ytringsfrihet for ansatte er et ledelsesansvar Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for et godt ytringsklima i en virk­ somhet. Det er også presisert i arbeidsmiljøloven etter endringene som kom 1. januar 2020. Likevel går kommune- og sykehusledere gang på gang over streken og fremmer i praksis en kultur som knebler kritikk og gjør medarbeidere utrygge. Det er viktig å huske på at lojalitetsplikten ikke kan hindre arbeids­ takers rett til å ytre seg eller varsle om risikoforhold i virksomheten. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe i innlegget Det farligste er ikke å si noe, på Sykepleien.no Skal markere vaksinasjon av eldre med måltid Regjeringen har foreslått en tilskuddsordning for kommuner som samarbeider med restauranter om å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre. Dette skal skje etter at de eldre har fått koronavaksine, og blir en viktig markering for mange av at pandemien endelig nærmer seg slutten. Målet er å hindre ensomhet og samtidig støtte restaurant- og taxinæringen. Midlene fra tilskuddsordningen skal bidra til å dekke kommunenes arbeid med å organisere restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, inkludert transport for de som har behov for det. Restaurantnæringen og taxinæringen vil også få dekket kostnadene ved å delta i dette samarbeidet. Det legges vekt på at kommunene samarbeider med frivillige lag og foreninger i tillegg til det lokale næringslivet. Tiltaket må gjennomføres i tråd med smittevernsfaglige anbefalinger. 25 PROSENT FLERE HAR DEMENS ENN TIDLIGERE ANTATT En eldre befolkning gir flere personer med demens og dermed et større behov for kompetanse og ressurser. Demenskartet.no viser forekomsten av demens i din kommune fram mot 2050. Per i dag er det 101 118 nordmenn som har demens. Det er 25 prosent flere enn det som tidligere var antatt, ifølge Geir Selbæk, som er forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og professor ved Universitetet i Oslo. Aldring og helse har laget et «demenskart» for å vise forekomst på fylkes- og kommunalt nivå, kombinert med tall for befolkningsfram­ skrivning fra SSB. Med hjelp fra kartet mener Selbæk at Norge fortsatt har et handlingsrom på rundt ti år før det blir så mange personer med demens, at det virkelig vil kunne by på utfordringer for tilbudet av helse- og omsorgstjenester. Kilde: Forskning.no GEIR SELBEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy