Helsefagarbeideren 1 - 2022

Vil ha klarere tredeling av oppgavene I Bodø kommune er de i ferd med å utvikle en modell for hvordan den helsefaglige kompetansen bedre kan utnyttes. Tre viktige stikkord er, medarbeiderinvolvering, post it-lapper og assistenter. D e er enkelt å hevde at noe er galt med organiseringen når dyre sykepleievikarer leies inn for å få driften til å gå rundt, samtidig som fast ansatte sykepleiere står på kjøkkenet og smører brødskiver. Dette var situasjonen ved Vollsletta og Hovdejorde sykehjem for et par år siden. Vikarutgiftene var store. I 2019 fikk Synnøve Johansen ansvar for et prosjekt der to representanter fra hver yrkes- gruppe, sykepleierne, helsefagarbeiderne og assistentene, satte seg sammen for å kartlegge arbeidsoppgaver i detalj. Målet var å finne fram til bedre oppgavedeling. Synnøve Johansens metode - Nå skal dere tenke gjennom hva dere gjør på en dagvakt, sa Johansen til prosjektgruppa, som deretter noterte oppgavene på post-it lapper og hang dem på veggen. Å definere en oppgave som «dusj» ble for generelt. Oppgaven måtte deles opp i mindre bestanddeler, som å ta av klær, tar på klær, klippe negler, vaske hår, og så videre. Den minste lille oppgaven skulle med. Yrkesgrupp- ene fikk hver sine farger. Sykepleiere/verne- pleiere rosa, helsefagarbeidere/hjelpepleiere blå og assistenter grønne lapper. Når de var ferdig med den typiske dagvak- ta, tok de for seg seinvakta, på leting etter de oppgavene som bare gjøres på ettermiddag og kveld, alt fra å sette på kaffe til neste vakt, dekke på middag, med mer. Men det er jo TEKST: ANN BEATE GRASDALEN Synnøve Johansen er spesialsykepleier med master i klinisk sykepleie ved Vollsletta og Hovdejordet sykehjem. Helsefagarbeideren 1-2022 15 «Metoden er veldig enkel. Kluet er å finne de rette folkene, de som har oversikt» Synnøve Johansen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy