Helsefagarbeideren 1 - 2022

24 Helsefagarbeideren 1-2022 21.814 stillinger ble lyst ut – kun 2.740 var heltid I norske kommuner er deltid fortsatt hovedregelen. Kun 13 prosent av de utlyste helsefagarbeiderstillingene i 2021 var heltid. H eltidsmonitoren til Delta dokumenterer det som mange har visst lenge. Til tross for store ord om å øke antall heltidsstillinger, er det likevel tusenvis av helsefagarbeidere som må jobbe ufrivillig deltid. I 2021 ble det lyst ut 21.814 helsefagarbeiderstillinger i norske kommuner. Kun 2.740 var heltid, mens 5.426 var såkalte ekstra­ vakter/sesong. Tallene i tabellen over betyr at bare 13 prosent av de utlyste stillingene var heltid. En liten oppgang fra 2020 da det tilsvar­ ende tallet var 10 prosent. – Dette viser at vi har vi en formidabel utfordring. Kommun­ ene må slutte å lyse ut deltid av gammel vane. Det er helt uaksep- tabelt. Unge helsefagarbeidere har i realiteten små muligheter til å kunne gå inn i en jobb med en lønn å leve av, sier leder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen. Hun er derfor positiv til et lovforslag om styrket rett til heltid, som regjeringen sendte ut på høring i midten av januar. – Heltidsstillinger er viktig for den enkelte ansatte, for kvalitet, arbeidsmiljø og likestilling. Vi er positive til lovendringer som bidrar til mer heltid, men vil nå se mer på detaljene i forslaget, sier Ruud Thorkildsen. I høringsnotatet viser regjeringen til en undersøkelse gjennomført av Delta. De skriver blant annet: «En studie blant ansatte i kommunal helse og omsorg som er organisert gjennom Delta, viste at ansatte som ønsket å jobbe mer, oftere jobbet ubekvemme vakter på kveld og helg. Videre viste denne undersøk­ elsen at de som jobbet deltid, sjeldnere opplevde å få brukt kompetansen sin i jobben.» TEKST: PER TANDBERG UTLYSTE HELSEFAGSTILLINGER I ET UTVALG STØRRE KOMMUNER I 2021 Kommune Utlyste stillinger Heltid Deltid Ekstravakt/sesong Oslo 965 128 602 222 Bergen 953 178 577 192 Trondheim 985 204 627 154 Ålesund 304 17 153 134 Bodø 146 52 55 27 Arendal 126 28 32 66 Tønsberg 187 9 127 51 Haugesund 111 7 104 0 Bærum 550 63 341 143 Tromsø 469 90 188 191 Alle kommuner 21.814 2.740 13.553 5.426 Foto: Nadia Frantsen I landets helseforetak ble det i 2021 lyst ut 1630 stillinger som helsefagarbeider. 351 var heltid. I privat sektor ble det lyst ut 3280 stillinger, 1076 av disse var heltid.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy