Helsefagarbeideren 1 - 2022

Leder for norske intensivsykepleiere, Paula Lykke sa til Nettavisen for noen uker siden at «i dag er det intensivsykepleiere som må ta grep med pasientenes regninger eller en pasients katt som blir forlatt alene hjemme. Det vil jo en sosionom kunne håndtere mye bedre. Vi holder på med pårørendes parke- ring osv. … det er masse oppgaver som kunne vært håndtert av sekretærer, eksterne eller ufaglærte». Vi spør oss, hvorfor er ikke helsefagarbeidere nevnt her? Helsefagarbeiderforbundet mener at helsefagarbeidere er en uutnyttet ressurs. Vi trengs, og vi trengs nå. Det er behov for flere av oss. Faktisk vil det mangle ca. 18 000 helsefagarbeidere allerede i 2035. Vi kan så mye mer enn vi «får lov til» i dag. Selv om man ligger på intensiv, med dertil mye utstyr montert på seg eller ved seg, er det mange praktiske oppgaver som kan gjøres av helsefagarbeidere. For eksempel godt morgenstell. Sammen med intensivsykepleier kan vi sørge for å tømme kateter ved behov, avslutte intravenøst, sårskift etter prosedyre, sørge for god munnhygiene, evt. hjelpe til ved måltider, og ikke minst observere og rapportere. Denne listen er ikke uttømmende. Vi kan så mye mer enn vi «får lov til» i dag. Vi har dyktige helsefagarbeidere med høyere yrkesfaglig utdanning i «observasjon og vurderings­ kompetanse». Disse jobber i dag på sykehus i tverrfaglige team, med alvorlig hjerte og lungepasienter. En pasient som ligger i en seng på en avdeling, med kun helsepersonell rundt seg, trenger å bli sett, få omsorg, være trygg og bli ivaretatt på mange måter – det kan også helsefagarbeidere. Helsefagarbeideren mister ikke kompetansen på innsiden av sykehusdørene!! Helsefagarbeidere er den største gruppa i kommunehelsetjenesten, her er oppgavene mange og komplekse. Liggetiden på sykehusene er minimal. Da har helsefagarbeidere mer en nok kompetanse til å ta disse pasientene trygt imot etter sykehusoppholdet. Helsefagarbeideren kjenner derfor godt til ulike tilstander. Vi er ikke «støttepersonell» Hurdalsplattformen, for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet 2021-2025, har mange positive tanker og løsninger, sett fra helsepersonells side. Men dessverre ser vi igjen at vår yrkesgruppe ikke er nevnt ved navn, men vi kommer under «støttepersonell» Vi har autorisasjon, vi er en egen profesjon med egne arbeidsoppgaver. Skal vi klare å øke yrkesstoltheten, yrkesidentiteten og kjennskapen til helsefag- arbeideren, må vi forlange at vi ikke blir betegnet som «støttepersonell», eller «annet helsepersonell». Leder av Helsefagarbeidere i Delta Jette Dyrnes Flere Helsefagarbeidere inn i sykehus nå! Helsefagarbeidere pleier i dag pasienter som raskt overføres til kommunene etter sykehusopphold. Den kompetansen kan brukes på innsiden av sykehusdørene også. Helsefagarbeideren 1-2022 5 Endelig lysere tider, både for pandemien og dagslyset !

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy