Helsefagarbeideren 1 - 2023

Helsefagarbeideren 1-2023 15 Derimot er det tema som inngår i en praktisk lederutdanning. I tillegg lærer man blant annet grunnleggende psykologi, rekrutteringsprosesser, møteledelse, personvern, og muntlig og skriftlig kommunikasjon. Som leder er det viktig å være bevisst ansvaret for andre mennesker. Derfor bør alle, uansett bransje og ledernivå, gjennomgå praktisk opplæring, mener Hæren. - Mange ledere forstår ikke hva det betyr å være leder før noe skjer, som en ulykke, eller en konflikt, eller at noen blir utbrent. Det er mye av det ledelse handler om. - Personlig egnethet trekkes ofte fram som viktig for å bli en god leder. Er du enig? - Ja, til en viss grad, men jeg tror også at ledelse kan læres. Man er ikke født som leder, men noen mennesker har iboende egenskaper som gjør at man kanskje er egnet til å gjøre det ene eller andre. Det tror jeg nok. Men ledelse er noe man må trene på for å bli god på. Ingen er født som den perfekte leder. - Trenger man minst treårig høyskoleutdanning for å bli en god leder? - Nei, svarer Hæren kontant. - Skal du få andre personer til å prestere, så må du ha et stort ønske om å gjøre den jobben. Jeg tror dessverre at vi har mange med yrkesfaglig bakgrunn som har motivasjon og engasjement til å gjøre en lederjobb, og som fint kunne ha gjort det med en grunnkompetanse fra vår utdanning. - Har andre yrkesgrupper på fagarbeidernivå større mulighet til å bli ledere? - Innenfor helse er alltid høyskoleutdannede foretrukket inn i lederroller. Dette er ikke like hardt forankret andre steder, som i bygg og industri, svarer Hæren. - Innenfor fysiske håndverksyrker så har man bas- og formanns- jobber, og prosjektlederposisjoner som ofte bekles av fagarbeidere. - Vil helse- og omsorgssektoren være tjent med å åpne opp for at helsefagarbeidere kan søke på flere administrative stillinger? - Ja, det tror jeg absolutt. Vi kommer til å mangle helsepersonell og må utnytte ressursene på best mulig måte. - Det er ikke sikkert vi er tjent med å ha den samme utdanningen som ledere overalt. Vi blir profesjonalisert med et bestemt sett briller på hodet. Man tenker og ser som en sykepleier. Å ha en blanding tror jeg vil være veldig fornuftig. I noen jobber med fagansvar er det nødvendig med høyskoleutdanning, påpeker han. Men etter hans erfaring består mange av mellomlederposisjonene av personalansvar. En helsefagarbeider har like god innsikt i formål og kjernearbeidsområder i en helseavdeling, mener han. Hæren har lang og bred erfaring fra helsevesenet, først som hjelpepleier i hjemmesykepleien fra slutten av nittitallet i Sarpsborg, siden i boveiledningstjenesten for utviklingshemmede. Så tok han sykepleien, og jobbet siden i sykehus før han gikk over til bedriftshelsetjenesten. - Jeg har hatt mange dyktige kolleger underveis som kunne ha innehatt ledende roller. Noen av dem ble støttende for avd. leder. De ble frigjort til å bistå med å skrive turnuser, ringe ekstravakter, jobbe mer administrativt. Men der har det stoppet. Det har jeg opplevd flere ganger for de som har vist at de kan ha ansvar som leder, som har den mellommenneskelige innsikten, men som har manglet de 180 studiepoengene fra høyskole. - Tror du at dette kan komme til å endre seg? - Jeg håper det. Vi snakker nå hele tiden om hvordan vi skal løse framtidige utfordringer, og ikke bare innen helse. Vi må forvalte ressursene våre på best mulig måte, og det innebærer å ha med de med yrkesfaglig bakgrunn i utøvende ledende roller, sier Hæren. - Det må nok en kulturendring til før de slippes til, tror Hæren. - Men nå har vi utdanningsmulighetene på plass. Han håper mange helsefagarbeidere vil benytte seg av muligheten til å skaffe seg formell kompetanse i ledelse, og har tro på at den, sammen med dyktighet og hardt arbeid, vil bli en inngangsbillett. ­ Søk via Samordna Opptak innen 15. april Fagskoleutdanning gir deg en trygg framtid! Fagskolen Innlandet har ti studieretninger innen helsefag som spenner fra tverrfaglig miljøarbeid til helseteknologi. Sjekk ut våre heslefaglige utdanninger på fagskolen-innlandet.no, eller ta kontakt med oss på 61 14 54 00 u

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy