Helsefagarbeideren 1 - 2023

Helsefagarbeideren 1-2023 19 ganger gått på tur sammen. Hun liker det og er rask, også i trapper. Personsentrert omsorg - Skal vi se på disse indikatorene? Så kan vi finne de som passer best på Sofie, sa Charlotte og delte ut et ark til hver. Teksten er fra Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste og overskriften er VIPS INSTITUSJON. Der er fire mellomtitler: – Lever vi etter verdiene? – Har vi individuell omsorg? – Perspektivet til personen med demens. – Har vi et støttende sosialt miljø for denne personen? Under disse titlene er det satt opp punkter med kjennetegn. Personalgruppen leste i tre til fire minutter. Så brøt Charlotte stillheten: - Har dere funnet noen? Hanifa svarte at mange indikatorer passer. Hun nevnte «P2 EMPATI OG RISIKOVURDERING: Viser vi evne til å sette oss inn i personens opplevelse? Tar vi hensyn til det?» Både Hanifa og Åse Mari pekte på «P5 UTFORDRENDE ATFERD SOM KOMMUNIKSJON: Blir «utfordrende adferd» analysert for å finne hva som kan ligge bak?» Alle tre stoppet ved «S2 RES- PEKT: Blir personen behandlet Hanifa Shams var primærkontakt for beboeren som fagmøtet handlet om. Åse Mari Hagen var sekundærkontakt og Sofies talsperson på dette møtet. De utgjorde nærteamet, som skulle tale beboerens sak. BISPEGRA - ALLE SKAL LÆRE Til våren skal alle fast ansatte ved Bispegra omsorgssenter på to dagers kurs for å lære om personsentrert omsorg og VIPS praksismodell. De som er leid inn i mindre stillinger, får et tre timers kurs. Halvparten av de ansatte rakk å gå på kurs i 2020, før korona førte til hindringer. - Vi ønsker å bli mer bevisste på hvordan vi kan samhandle, skape gode dager og få dekket de grunnleggende psykologiske behovene til beboerne. De er vi veldig opptatte av. Det finnes alltid en årsak til en atferd, understreker Charlotte Milde, som er demenskontakt på Bispegra omsorgssenter. - Akkurat det er vernepleiertankegang om miljøterapi. Så er det viktig for oss å få innputt fra sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og de gode gamle hjelpepleierne. Det tverrfaglige er vesentlig, vi utfyller hverandre. - Jeg tenker på beboerne som om de var mine foreldre og hjelper dem så godt jeg kan. I Afghanistan er det barna som tar hånd om de gamle, vi har stor respekt for generasjonene over oss. Jeg merker at beboerne føler seg trygge sammen med meg, sier Hanifa Shams, som er helsefagarbeider og har jobbet med eldre i Kristiansand i 13 år. Helsefagarbeider Hanifa Shams fant de indikatorene som i størst grad angikk beboeren. V I P S

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy