Helsefagarbeideren 1 - 2023

Helsefagarbeideren 1-2023 21 Ansatte i eldreomsorgen fra omtrent 40 prosent av norske kommuner har deltatt på kurs i VIPS praksismodell hos Nasjonalt senter for aldring og helse. Det var sykepleier Janne Røsvik som i 2011 utviklet modellen, mens hun arbeidet med doktorgraden sin. Røsvik hadde spesialisert seg på omsorg for personer med demens. Da hun jobbet i hjemmesykepleien, så hun behovet for at personalet jevnlig snakket sammen og utnyttet samlet kompetanse. - For ansatte betyr det mye å vite at de i stedet for å gå alene og slite, kan få drøftet problematikker med kolleger. Å innføre VIPS praksismodell krever innsats. Personalet må få god opplæring om personsentrert omsorg og symptomer på demens. Det tar tid å utvikle kompetanse, understreker Røsvik. Fagkoordinator i demens i Agder vest, Anne-Marte Stubhaug Klem, peker på at et jevnlig fagmøte opprettholder det faglige engasjementet hos ansatte. Og det får dem til å reflektere sammen. - Jeg tror det påvirker hvilke holdninger og verdier de har med seg i hverdagene på jobb, sier Klem, som er sykepleier med videreutdannelse innen demens og alderspsykiatri. Aldring og helse anbefaler at det er en helsefagarbeider, som leder fagmøtet. Denne blir kalt ressursperson. - Møtelederen bør representere den største yrkesgruppen, forklarer Klem, - med litt øvelse vil mange kunne mestre denne viktige rollen. Struktur og det å inkludere alle i samtalen står sentralt. Generelt er det mest vanlig at sykepleiere tar lederroller. Hvis helsefagarbeidere leder fagmøtene, kan det være med på å løfte dem og gi anerkjennelse til yrkesgruppen. ­ Janne Røsvik testet modellen mens hun arbeidet med doktorgraden. Beboerne på avdelinger som brukte modellen, fikk færre nevropsykiatriske symptomer og ble mindre deprimerte, sammenlignet med kontroll-avdelingene. (Rokstad og Røsvik et al, 2013.) Kvalitative studier har vist at bruk av VIPS praksismodell i mer enn ett år er positivt for arbeidsmiljøet. Personalet merker at det faglige nivået blir bedre. De diskuterer mer, er samstemte og fokus er på beboernes perspektiv. Samarbeidet med legene fungerer bedre. Ledere får færre klager fra pårørende og sjeldnere spørsmål om psykofarmaka. (Røsvik & Mjørud, 2022, 2021.) Aldring og helse anbefaler at det er en helsefagarbeider, som leder fagmøtet Fagkoordinator i demens i Agder vest, Anne-Marte Stubhaug Klem, peker på at et jevnlig fagmøte opprettholder det faglige engasjementet hos ansatte. Og det får dem til å reflektere sammen. Anne Marte Stubhaug Klem «Det tar tid å utvikle kompetanse» Sykepleier Janne Røsvik, utvikler av VIPS modellen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy