Helsefagarbeideren 1 - 2023

26 Helsefagarbeideren 1-2023 kommuniserer med denne atferden, sier Ulf Berge. Prosessen Den siste delen beskriver metodene og den systematiske tilnærmingen for å styrke kvaliteten på tjenestene. Da trengs først data. Uten målinger er det ikke mulig å oppfatte endringer. Så skal man fokusere på i hvilke sammenhenger problematisk atferd oppstår, Istedenfor å fokusere på atferden i seg selv. Berge kaller det «å knuse problemkontekster». - Det er slik at jo mer utfordringer du har i livet, desto mer komplekse omgivelser lever du i. De bør analyseres for å finne positive måter å løse problemet på, og metodene er de samme, enten det er snakk om en skoleelev, eller en person med demens. Berge deler en historie han har hørt på et PAS-kurs, om en kvinne på et sykehjem som sa hun hørte babyer gråte i rommet, døde babyer. Da er det lett å tenke at problemet er kvinnen, at hun må medisineres. Men først valgte de å undersøke problemet nærmere, gjennom å sette en pleier til å observere, og som forstod at den skrikende lyden kom fra hjulene på rullestolen. I dette eksempelet reagerte personen på en reell lyd, og løsningen var enkel: å fikse hjulene på stolen. Andre ganger kan riktig løsning være å gi hjelpemidler for å håndtere en lyd, som øreklokker, å endre på rutiner, eller å gi opplæring i måter å mestre omgivelsene. En ting som Ulf Berge er klar på, er at medisiner aldri skal være substitutt for miljøstøtte. - Folk har kanskje dårlig språk, de har mye vondter. Samtidig skjer det mye i omgivelsene som de ikke har kontroll på. De kommuniserer om noe som er dårlig for seg. Og det er det viktigste at de får si ifra om. Men kanskje kan vi lære dem å si dette på en annen måte, sier han. Vi kan ikke bare stoppe noen fra å få kommunisere og se dette som utfordrende atferd. Det vil være et etisk overtramp hvis vi hindrer noen å kommunisere det som er viktig for seg selv. Proaktiv, ikke reaktiv Etter Berges erfaring kan den negative atferden ofte være det som preger diskusjoner i personal- grupper, kursing og andre tiltak. Slik at mye ressurser går med på å mestre utfordrende atferd, istedenfor å ha fokus på personens styrker og det som er bra. Det er en helt naturlig ting å gjøre, sier han, men det kan bli en felle der personens styrker blir oversett. - PAS handler mye om å skape gode kulturer og berikende miljøer. Så folk opplever at de har det godt. - Vi må også ha reaktive strategier, en nødbrems hvis det går galt. Vi må ikke være så naive og tro at atferdsproblemer ikke vil forekomme. Men hovedfokuset må være på det proaktive. Da vil det reaktive bli mindre og mindre nødvendig. Virksomhetsleder først For å lykkes med PAS bør innføringen starte øverst. Ledelsen bør være med på kursene, for å vise at det er viktig for dem og bidra til at hele organisasjonen er med. - Det er kjempeviktig. Derfor sier mange kommuner i sine overordnede føringer at PAS er det rammeverket de jobber etter, sier Berge. PAS gir økt livskvalitet og en mer strukturert hverdag, både for beboerne og de ansatte, sier helsefagarbeider Hanne Sund. Hun jobber for Stendi i en bolig som har innført PAS. «Først og fremst er det utrolig verdifullt å se hvor godt dette er for beboeren, men det gjør noe for oss som jobber også. At vi drar sammen, og at alle er gira på dette. Arbeidshverdagen vår blir enklere når vi er samkjørte og jobber likt» Helsefagarbeider Hanne Sund 12 KJERNEKOMPONENTER DEFINERER PAS Rettigheter og verdier 1. Et Personfokusert fundament 2. En myndiggjørende utvikling og støttende praksis 3. Tett samarbeid med og støtte til nøkkelpersoner 4. Fravær av restriktiv og krenkende praksis Teori - og kunnskapsgrunnlag 5. En biopsykosial forståelse av personen 6. En atferdsvitenskapelig tilnærming til læring, erfaring og samhandling 7. Andre evidensbaserte tilnærminger Prosess og strategi 8. Data og kunnskapsbaserte beslutninger 9. Omsorgs- og støttemiljøer av høy kvalitet (kapable omgivelser) 10. Intensive intervensjoner baseres på en utvidet funksjonell vurdering 11. Multikomponente individuelle støtteplaner 12. Implementering, oppfølging og evaluering Denne definisjonen av kjerneelementene i PAS er fra 2022. I eldre versjoner finnes ti elementer. Den er utviklet av Nick J Gore.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy