Helsefagarbeideren 1 - 2023

fremmes av deltidsansatte som de siste 12 månedene jevnt har jobbet ut over avtalt arbeidstid. Virkningene av lovendringene vil derfor først komme deltidsansatte til gode i 2024. I mange sektorer er deltidsansatte benyttet for å dekke ubekvemme vakter som de heltidsansatte ønsker å unngå. En konsekvens av lovendringsforslaget kan være at de ubekvemme vaktene blir jevnere fordelt blant de ansatte på sikt. En deltidsansatt som har fått utvidet stilling ved å ta ubekvemme vakter kan be om tilrettelegging fra de ubekvemme vaktene etter å ha opparbeidet seg større stilling hvis summen av de ubekvemme vaktene blir for stor. ­ Kilde: Delta.no Helsefagarbeideren 1-2023 29 LOVENDRINGENE OPPSUMMERT  Hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelser i heltidsstillinger.  Hvis arbeidsgiver mener det er behov for å ansette på deltid, må dette dokumenteres.  Arbeidsgiver har plikt til å drøfte spørsmål om deltidsansatte med de tillitsvalgte.  Deltidsansatte får fortrinnsrett til ledige ekstravakter, så lenge de er kvalifiserte.  Deltidsansatte får fortrinnsrett til utvidet stilling, fremfor at arbeidsgiver leier inn arbeidstakere eller bruker tilkallingsvikarer.  Arbeidstilsynet gis myndighet til å håndheve at plikten til å dokumentere behovet for deltid etterleves. Det samme gjelder plikten til å drøfte deltidsansettelser med de tillitsvalgte. «Arbeidsgivere må legge om sine rutiner ved tildeling av nye stillinger og ekstravakter» Hva er status for din arbeidsplass? Sjekk Deltas heltidsmonitor LES MER OM LOVENDRINGEN PÅ DELTAS NETTSIDER Foto: sebra / Stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy