Helsefagarbeideren 1 - 2023

Bente Svenum er nestleder i Helsefagarbeiderforbundet og hovedtillitsvalgt for Delta i Sandefjord kommune. Heltid er mer enn helgetimer Det vi erfarer, er at det er kun fokus på økte helgetimer og langvakter på helg. Og at det er frivillig å øke helgetimene, men ikke frivillig å slutte med det. YTRINGER Hvordan skal vi få til heltid? Det er ikke bare å gi alle flere helgetimer, men se på alle oppgaver som skal gjøres gjennom døgnet og uka på avdelingen. Da er det viktig å tenke oppgavedeling mellom helsefagarbeiderne andre helsepersonellgrupper, slik at alle får brukt kompetansen de har. TØRN prosjektet Heltiderklæringen ble første gang underskrevet i 2013, det har gått ti år uten at vi har sett effekten i form av en høyere andel heltid for Helsefagarbeidere. Nå skal TØRN prosjektet, i regi av KS, se på hvordan få til en ny organisering av oppgavene i omsorgstjenesten. Her skal det ses på oppgavedeling, rett kompetanse og mer heltid. Det jeg erfarer er at det kun er fokus på økte helgetimer og langvakter på helg. Og at det er frivillig å øke helgetimene, men ikke frivillig å slutte med det. Da oppleves det ikke lenger som frivillig å øke helgetimene for å få en større fast stilling. Og det er viktig at det er frivillig. Det ses dessverre mindre på kompetanse og oppgavedeling. Det vi ser er at helsefagarbeidere ikke har fått nye oppgaver. Vi må snakke om arbeidstid Istedenfor å snakke om økte helgetimer for å få til en heltidskultur, må vi snakke om arbeidstid. Arbeidstid er den tiden vi står til disposisjons for arbeidsgiver. For at en helsefagarbeider skal få mulighet til å jobbe i en 100 prosent stilling er det viktig at turnusen er godt tilrettelagt, helsefremmende, og at den bidrar til å sikre kvaliteten på tjenesten som gis. Prinsippet til Delta er at hver tredje helg er nok. Våre medlemmer skal ikke jobbe oftere helg enn hver tredje helg, alt utenom må være frivillig. I en 100 prosent stilling med arbeidstid på 35,5 t pr. uke, jobber man 7,1 time pr vakt hver tredje helg med vanlige vakter. Langvakter kan også brukes i ukedagene, ikke bare på helg. Hvis alle vaktene i en turnus er på 7 timer eller mer, får alle mulighet til å jobbe i høyere stillinger. Planlegging av en god turnus med fokus på heltid, må leder, tillitsvalgte og verneombud jobbe sammen om. Involvering er viktig når det skal lages en turnus. Da trengs opplæring av ledere og tillitsvalgte slik at de forstår og skjønner hvordan en jobber for å få til gode turnuser med rett bemanning, riktig kompetanse med tanke på hvilke oppgaver som skal utføres gjennom hele døgnet og hele uka. Hvordan kan vi øke bemanningen? Det som ofte blir brukt som argument for lave stillingsbrøker, er å få helgetimene til å «gå opp». Grunnbemanningen i dag er så lav at jobb hver tredje helg, som vi mener er maksimalt, er fysisk umulig selv med store stillingsbrøker. Det er derfor i dag helt nødvendig med små helgestillinger for at lørdag og søndag også skal dekkes med faglært personal. Da gis det ikke rom for fravær uten at det går hardt ut over den daglige driften. Som for eksempel å utsette en planlagt dusj, eller en gåtur i området. Politikere må komme mer på banen for å prioritere midler til økt bemanning, og med en nedre grense på stillingsstørrelse. Jeg mener derfor at økt bemanning og hele stillinger løser mye av dagens utfordringer. For at heltid skal være normalen i helse- og omsorgstjenesten har vi fortsatt en vei å gå. Utlysningspraksisen i dag er at når en deltidsstilling blir ledig så lyses den ut på automatikk. For å få en endring i utlysningspraksisen må leder snakke med tillitsvalgte når det blir en ledig stilling for å kartlegge hvilke tjenester som skal gis. Hvilken kompetanse trenger vi i vår avdeling for å kunne gi de tjenestene vi skal? Hvilket økonomisk handlingsrom har avdelingen. Hvilken kompetanse har de ansatte i vår avdeling? Når alt dette er dokumentert kan man lyse ut stillingen. Høy fast stilling etter endt utdanning Som lærling går du to år på heltid. Når du har fått fagbrevet ditt, får du tilbud om en helgestilling med jobb annenhver helg og mulighet til å jobbe ekstravakter. Dette er ikke en god måte å rekruttere flere unge til å velge å bli helsefagarbeidere, noe vi trenger nå og enda flere av i frem- tiden. Tall fra Helsedirektoratet viser at det allerede er en mangel på helsefagarbeidere i helse- og omsorg- tjenesten i dag. Da må vi gi de ny- utdannede helsefagarbeiderne en heltidsjobb med en anstendig lønn. Den strategien som velges for å få en heltidskultur i kommunen, må forankres hos politikerne, kommune- ledelsen og tillitsvalgte, med kortsiktige og langsiktige mål for partsamarbeid, utlysningspraksis og arbeidsgiverpolitikken. Vi må sammen finne de gode løsningene for å få til et godt arbeidsmiljø, med en heltidskultur for alle ansatte og gode tjenester for alle som mottar helsetjenester.  Helsefagarbeideren 1-2023 31

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy