Helsefagarbeideren 1 - 2023

NOU-rapporten «Tid for handling» inneholdt momenter vi har snakket om i mange år, som aldri har kommet ordentlig i gang, nemlig oppgavefordeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere. Jeg oppfordrer ledere til å benytte seg av helsefagarbeideres kompetanse til fulle, det er både effektivt og kostnadsbesparende. Det er mange oppgaver som i dag utføres av sykepleiere, men som helsefagarbeidere gjør når det ikke er sykepleiere på vakt. Dette er et område hvor vi kan innskrenke sykepleiermangelen, la helsefagarbeidere få helhetlig ansvar for pasientene, der det er mulig. Bruk helsefagarbeidere vi kan og vil. Sløsing med viktig kompetanse Mange helsefagarbeidere har høyrere yrkesfaglig utdanning, og spisset kompetansen innenfor ulike områder. Men dessverre er den kompetansen ikke utnyttet slik den burde. Til tross for en videreutdanning, får helsefagarbeidere ikke andre oppgaver etter endt utdanning. Tilbake på jobb, gjøres de samme oppgavene som før, det er sløsing med viktig kompetanse. Rapporten presiserer fremtidens mangel på folk i arbeidsfør alder, derav selvfølgelig helsevesenets mangler. Det blir flere eldre og færre i jobb. Vi må derfor regne med at det blir færre helsepersonell pr. pasient, sies det i rapporten. Det skremmer meg, når jeg vet at våre medlemmer i dag løper seg gjennom arbeidsdagen og allikevel har dårlig samvittighet for oppgaver man ikke har rukket. Tror vi at teknologien kan redde mangelen på folk? Vi skal være pådrivere for ny teknologi, men vi skal også være den som passer på at teknologien gagner pasienten og personale på en god måte. En robot kan ikke erstatte mennesket. Flere gode tiltak, blant annet ved Kalnes i Østfold Det blir heldigvis igangsatt flere gode tiltak internt for å utvide helsefagarbeiderens kompetanse allerede i dag. For eksempel ved Kalnes sykehus i Østfold. Helsefagarbeidere utvider arbeidsområdet etter gjennomført traineeprogram. De kan da f.eks. legge inn veneflon, kateterisere kvinner, avslutte intravenøs behandling og ta EKG. Disse oppgavene gjør at sykepleiere får frigjort tid til å gjøre oppgaver bare sykepleiere kan. Det er om å gjøre å tørre å slippe andre yrkesgrupper til, det blir absolutt nødvendig i fremtiden. Vi må bli kjent med hverandres kompetanse Det er i dag heldigvis godt samarbeid mellom yrkesgruppene, men ledere har en jobb å gjøre for å bli kjent med helsefagarbeidernes kompetanse. Mange av våre medlemmer har høyere yrkesfaglig utdanning som i dag ikke blir benyttet til fulle. «Vi må jobbe smartere» sier kommisjonens leder Gunnar Bovim. Jeg mener rett person på rett plass til rett tid er en god rettesnor. Vi skal være pådrivere om oppgavefordeling, og selvfølgelig skal vi være med når teknologien for alvor tar inntog i helsevesenet. Til slutt vil jeg takke for innspill vi får av dere på e-post, facebook og vår snap. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra dere som har skoene på. Noen som ikke har likt? Bli en av oss, søk «helsefagarbeiderforbundet» på Facebook og Snap. Profesjonskamp eller ikke, det er elendighet nok til alle, vi behøver ikke kjempe om omsorgsoppgavene Helsepersonellkomiteen la frem sin NOU-rapport den 2. februar 2023. Det ble en meget positiv opplevelse for min yrkesgruppe. Jeg takke for alle innspill! Helsefagarbeideren 1-2023 7 Leder av Helsefagarbeiderforbundet Jette Dyrnes

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy