Helsefagarbeideren 2 - 2018

Helsefagarbeideren 11 Tone Freitag 42 år Arbeidssted: Skolefritidsordning, Stokke Jeg jobber nå i skolefritidsord- ningen og ser ikke så stor for- skjell der. Det eneste jeg kan tenke meg er at vi damer kanskje gir litt lenger omsorg. Hvis det skjer noe, så sitter ikke mann- folkene og trøster i all evig- het. De får ungene fortere til å bli fornøyde. Men det er kjem- peforskjell på menn og menn. Når jeg jobbet i hjemmesyke- pleien, så syntes jeg også at vi var ganske like, men de men- nene som velger seg inn i dette yrket er kanskje mer omsorgs- personer enn andre menn. Barbro Storli Møyen 59 år Arbeidssted: Hjemmetjenester og forvaltning, Oslo Det er vanskelig å si. Jeg tror at det kommer mer an på person enn på kjønn og at det finnes omtrent like mange svar på spørsmålet som det finnes menn og kvinner. Kanskje menn generelt er mer direkte enn kvinner i omgangsformen? Tidligere stod jo kvinner for barneoppdragelsen og oms­ orgen, og mannen skulle være den som forsørget familien, men i dag er menn og kvinner mye mer like, så kanskje har moderne menn blitt mer omsorgsfulle også. Flere menn velger dessuten omsorgsyrker i dag, så det kan også ha noe med utviklingen å gjøre. Arild Eikrem 44 år Helsefagelev, Larvik Hva skal jeg svare på det? Jeg ser ikke på det som ulikt, men ut i fra kjønn, så gir man kan- skje forskjellig type omsorg. Jeg er i opplæring, og observe- rer min veileder som er kvinne, hvilken omsorg hun gir for å kunne gi det samme. Jeg må kjenne på hvor empatisk jeg er. Det finnes en klisjé om at menn er mer følelsesløse, men i min verden stemmer ikke det. Det handler om evne til å lære, til å jobbe med seg selv og kjenne seg selv, ikke minst. Martin Eriksen 35 år Arbeidssted: Hjemmetjenesten, Sandefjord Nei, det tror jeg ikke. Alle som jobber i dette yrket må kjenne genuin empati og omsorg i bunnen, og den er lik, men den vises kanskje ulikt, med ulike metoder. Det tror jeg. Alle mennesker har forskjellige personligheter, og alle hånd­ terer ting på forskjellige måter. Noen gir man omsorg med fysisk berøring, legge en hånd på skulderen, eller ta hånda, andre mer med prat. Kanskje jenter trøster mer? Jeg vet ikke. Man finner etter hvert sin egen måte å gjøre det på. Gir kvinner og menn ulik omsorg?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy