Helsefagarbeideren 2 - 2018

16 Helsefagarbeideren Kan dataspill i arbeidstiden gjøre ansatte innenfor helse og omsorg til bedre hjelpere for beboere og pasienter? Ja, sier de ansatte på Yttersølia botiltak i Larvik kommune. Her jobber de med rehabilitering av personer med psykiske vansker. Hovedoppgaven for de ansatte er å hjelpe beboerne til et funk- sjonsnivå hvor de de kan klare seg selv i egen bolig. Metoden er samtaler, veiled- ning og trening på hverdagsaktiviteter. Helse- og omsorgssektoren i Larvik har satset på opplæring av ansatte i motiver­ ende intervju som metode. Men for å bli god på motiverende intervju holder det ikke å gå på kurs én gang. Man må trene. Akkurat som piloter må trene før de slippes opp i lufta. Ingen ville i dag tenkt på å sende noen opp i et fly uten å ha trent på landingen i en flysimulator først. Siden 2017 bruker de ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Larvik et dataspill for å trene seg i samtalemetodikken «motiver­ ende intervju». I spillet møter du som behandler personer med ulike utfordringer, og må velge spørsmål og kommentarer som motiverer til atferdsendring hos personen. Motiverer til endring Gjennom å trene på ulike samtalesituasjoner i en simulator, kan man også bli bedre i virkelige samtalesituasjoner. Simuleringen er bygget opp som et dataspill, der du beveger deg rundt i realistiske miljøer, og møter på mennesker som ligner til forveks- ling på riktige mennesker. Karakteren i spillet har egenskaper og en historie, og handlingen drives fremover gjennom ulike samtalesituasjoner. Spillet gir deg hand- lingsalternativer, og du får umiddelbar tilbakemelding på valgene du tar i form av poeng. Som en del av spillets evaluering av dine resultater, får du også mulighet å lese mer om aktuelle temaer, innenfor eksempelvis kommunikasjonsferdig- heter. Spiller du mye og får mange poeng, avanserer du på topplisten. Men viktigst, du blir en bedre samtalepartner for brukere og pasienter. Kan dataspill i arbeidstiden gjøre deg til en bedre hjelper? Helsefagarbeider Thom Reiersen, 59, starter opp dataspillet på Larvik kommunes intranett. I dette dataspillet får han poeng for å vise empati, stille åpne spørsmål og møte personer med ulike utfordringer der de er. Målet er å bli bedre på å motivere til endring. Tekst og foto: Malin Lindstrøm Thom Reiersen spiller dataspill i arbeidstiden for å bli bedre på å kommunisere. Helsefag­ arbeideren har bakgrunn som maskinmontør, IT-konsulent og som underviser og veileder i NAV.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy