Helsefagarbeideren 2 - 2018

30 Helsefagarbeideren Utfordringer knyttet til bruk av sosiale medier er utbredt blant utviklings­ hemmede, sier spesialvernepleierne Bent Barstad og Frode Dragsten. De har gjennomført en kartlegging av kunnskaps- nivå og hva internett brukes til. Foreløpig finnes det lite forskning på sosiale medier blant utviklingshemmede. Barstad og Dragsten, som begge jobber i habiliteringstjenesten ved St. Olavs hospital, treffer personer med utviklings- hemming som har trådd feil i nettbruken. Problemene kan både gjelde overtramp som begås mot andre, og at man blir utsatt for overtramp selv. Uten filter på sosiale medier Stadig mer sosial omgang foregår over internett. Det gjelder for utviklingshemmede, akkurat som for resten av befolkningen. Sosiale medier gir nye arenaer for å komme i kontakt med mennesker, men øker samtidig risiko for sosiale overtramp. Tekst: Ann Beate Grasdalen 42 personer med lett til moderat utviklingshemming, Asberger syndrom og/eller ADHD deltok i en undersøkelse om bruk av sosiale medier som ble gjennomført høsten 2015. Alle benyttet seg av digitale hjelpemidler og var pasienter ved habiliteringstjensten for voksne ved St. Olavs hospital. Spørsmålene dreide seg om informantenes bruk av PC, nettbrett og mobil, hva de bruker enhetene til og hvilke positive og negative erfaringer de har ved bruk. Utvalget besto av 64 prosent kvinner og 36 prosent menn. 55 prosent av utvalget var i alderen 18-25 år, 36 prosent var i alderen 26-40 år mens de resterende (9 prosent) var over 40 år. Bernt Barstad og Frode Dragsten er spesialvernepleiere ved Habiliteringstjenesten for voksne ved St. Olavs Hospital. Begge har master i funksjonshemning og samfunn. Utviklingshemmedes bruk av sosiale medier er lite undersøkt. Derfor valgte Barstad og Dragsten å gjennomføre et studie i 2015. Foto: Privat Litt over halvparten i undersøkel- sen oppgir å ha mottatt hjelp. De med lavest kompetanse har fått mer hjelp enn de med god kom- petanse. De fleste får hjelp fra pårørende eller ansatte. «Det kan være vanskelig å forstå konsekvensene av oppførsel over internett»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy