Helsefagarbeideren 2 - 2018

Helsefagarbeideren 35 Helsefagarbeideren Utgiver: Helsefagarbeidere i Delta Internett: www.helsefagarbeidere.no - www.tidsskriftet.helsefagarbeidere.no Forsidefoto: Anne C. Eriksen Annonser: Salgsfabrikken AS ved Vivian Karlsen vivian@salgsfabrikken.no Tlf: 907 89 961 Opplag: 10.500 ISSN: 1893-661X Helsefagarbeideren styres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Region Øst Svein Olav Tøndel seven@helsefagarbeidere.no 45245245 Region Innlandet Inger Lise Friis Opsahl inger.lise.opsahl@helsefagarbeidere.no 988 82529 Delta Ung Caroline Regine Arnesen caroline.arnesen@helsefagarbeidere.no Som medlem av Helse arbeidere i Delta har d mulighet til å være me landsmøte 16.-18. apri Sundvolden hotell i Bu Alle medlemmer har m talerett, så her har du å belyse det du brenn For mer informasjon o gå inn på aktivitetskale delta.no. Deltakeravgif Begrenset antall plass KJÆRE MEDLEM HELSEFAGARBEI I DELTA Helsefagarbeidere i Delta Lakkegata 7, Pb. 9202 Grønland, 0134 Oslo Tlf. 21 01 39 59 www.delta.no/helsefagarbeidere www.delta.no delta egenann_landsmøte.indd 1 Vi tilbyr medlemskap for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og andre yrkesgrupper innen helse- og sosialsektoren, uavhengig av utdanningsnivå. Elever, lærlinger og studenter er også velkommen som medlemmer. Abonner på helsefagarbeideren Helsefagarbeideren vil inspirere ansatte innen helse og omsorg ved å formidle historier fra arbeids- plasser og erfaringer fra prosjekter i sektoren. Med fagartikler går vi i dybden og oppmuntrer til faglig utvikling. Vi vil bidra til at helse­ fagarbeidere som yrkesgruppe videreutvikler sin faglige identitet. Vi dekker saker om eldre og funk- sjonshemmedes helse og livsvilkår, som organisering av helse- og vel- ferdstilbud, tverrfaglig samarbeid, velferdsteknologi, fagutvikling, kosthold og rehabilitering. Vi skriver også om etter- og videreut- danning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår. Bestill abonnement: www.tidsskriftet.helsefagarbeidere.no Benytt temahefter i undervisning Temaheftene for helsefagarbeidere gir innføring i viktige fagområder på en variert og lettlest måte. Heftene inne­ holder grunnleggende fakta om temaet, praktiske råd og innføring i helsetjen­ ester knyttet til feltet. Reportasjer fra inspirerende arbeidsplasser, intervjuer med fagpersoner fra relevante fagfelt og tips til videre fordypning. Innholdet i temaheftene kan knyttes opp til kompetansemål i læreplanen og gir i mange tilfeller innføring i fagområder der det eksisterer lite informasjon. Utgitte temaer: diabetes – kultur – menneskerettigheter – matomsorg – munnhelse – hørsel – fothelse Bestill temahefte: jette.dyrnes@delta.no Skriv navn på hefte, antall eksemplar, mottakeradresse og fakturaadresse. Fire utgaver av fagtidsskrift i året og regelmessige utgivelser av temahefte. 350,- kr Bestill klassesett 500 kr + porto for 20 eks av et temahefte. 30 kr + porto per eksemplar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy