Helsefagarbeideren 2 - 2018

Helsefagarbeideren 5 Bidra lokalt til at de eldre får enda bedre liv «Leve hele livet» er en kvalitetsreform for eldre, som nylig ble sendt ut fra Stortinget. Vi setter stor pris på at eldreomsorgen får fokus. Det er nødvendig at den generasjonen endelig blir hørt og sett. Jeg var på møte med eldreministeren Åse Michalsen i forkant av reformen. Hun var lyttende og interessert, og tok med seg flere tips fra oss i det videre arbeidet. 2019 settes «Leve hele livet» på dagsorden i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og allmenn­ heten. Da har vi alle en unik mulighet til å minne våre politikere på prosessen med et enda bedre liv for alle våre eldre. Om du er helsearbeider, pårørende eller rett og slett bryr deg om de eldre stå opp og si fra! Frokostmøte under Arendalsuka Vi er selvfølgelig til stede på Norges største politiske møteplass – Arendalsuka, fra 13.-18. august. Delta skal ha en stor stand som er betjent med tillitsvalgte og yrkesorganisasjones representanter hele uka. Helsefagarbeidere i Delta skal i år ha et eget frokostmøte på Madam Reiersen i samarbeid med Pårørendealliansen. Vi har invitert flere sentrale politikere som utgjør et panel, i sammen med leder av Pårørendealliansen og meg. Temaet er: «LEVE HELE LIVET, hva betyr det? Leves hele livet i dag? De reelle utfordringene sett fra helsefagarbeidere og pårørende sitt ståsted. « Er du i Arendal eller bor i nærheten er det flott om du tar en tur. Gjør deg gjerne til kjenne etter debatten, så vi kan ta en prat! Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret er i havn for denne gang. Fagarbeidere med 16 års ansiennitet fikk åtte tusen kroner i året . Kveld- og nattillegget er økt med tre kroner. Har du videre­ utdanning/fagskoleutdanning økte lønnen med 8 500 kroner. Lørdag- og søndagstillegget øker per 1.1.2019, da med noe differensierte satser. Dess flere helgetimer du jobber i året, dess bedre er timebetalingen. Dette regnestykket vil bli nøye forklart på våre nettsider i god tid innen dette trår i kraft. Helsefagarbeidere i Delta ga innspill om å differensiere nattarbeidere fra ettermiddagsarbeidere. Det nådde ikke frem denne gangen, men vi gir ikke opp. Det er kun to år til neste gang, da er vi på igjen. Fylkesmesterskapene i helsearbeiderfaget Fylkesmesterskapene i helsearbeiderfaget er over for i år. Nå vil vinnerne i hvert fylke konkurrere i norgesmesterskapet. Yrkes-NM + Utdanningstorg 2018 arrangeres 23.- 25. oktober på det nye kongress- og messesenteret X Meeting Point Norway på Hellerudsletta like utenfor Oslo. Helsefagarbeidere i Delta er med i arrange- mentet, hele styret med varaer er derfor i full sving alle dagene. Vi gleder oss stort til det. Så ønsker jeg alle og en hver god sommer. Takk til dere som er på jobb og holder helsevesenet i gang Jette Dyrnes, leder av Helsefagarbeidere i Delta

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy