Helsefagarbeideren 2 - 2020

12 Helsefagarbeideren PUSTEROMMET BØR BENYTTES TIL OPPRUSTING AV TJENESTENE Mange kommuner og arbeidsplasser har så langt unngått kriselignende tilstander i forbindelse med koronaepidemien. Da gjelder det å benytte tiden godt så man står bedre for- beredt om den skulle komme. Tekst: Ann Beate Grasdalen - Nå har vi klart å flate ut kurven i Norge. Det er ikke så høyt trykk på sykehusinn­ leggelsene, og ingen voldsom eksplosjon i sykehjem, men vi vet ikke hva framtiden vil bringe, sier Kari Midtbø Kristiansen som er daglig leder for Nasjonal kompe- tansetjeneste for aldring og helse. De startet tidlig med å saumfare forsk­ ningen og følge med internasjonalt, og så med forferdelse på utviklingen flere steder i Sør-Europa. Så la de seg i selene for å plan- legge for krise i Norge. Blant annet har de laget lynkurs med tanke på at folk i kommunen som ikke jobber i tjenestene til daglig, kan bli omplassert og trenge rask opplæring. Nå har vi fått pusterom i Norge, og da gjelder det å bruke tiden godt. - Vi er opptatt av at sykehjemmene får mulighet til å ruste seg opp, får nok perso- nell, kompetanse, medisinskteknisk utstyr og smittevern til å møte en ny smittetopp. Dersom eldre rammes av akutt forvirring (delirium), kan det være et tegn på covid-19. Det samme gjelder nyoppstått falltendens eller uforklarlig funksjonsfall.) Nå må tjenestene få mulighet til å ruste seg for å kunne møte en mulig ny smittetopp, sier Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder for Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. VANSKELIG Å FORSTÅ HVA SOM FOREGÅR Aldring og helse har sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen laget lettfattelig informasjon om pandemien og smitteverntiltak tilpasset personer med demens. NETTRESSURSENE OM COVID-19 INNEHOLDER BLANT ANNET •e-læring og lynkurs •oppdatert fagstoff • info tilpasset tjenestene •nedlastbare foldere og plakater

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy