Helsefagarbeideren 2 - 2020

16 Helsefagarbeideren - Pasienter har ofte flere og sammensatte sykdommer, og helsefagarbeidere har mye ansvar, sier Agnes Brønstad som er leder for helsefagutdanningene ved Fagskolen Vestfold og Telemark. Gjennom å bli trent på systematisk å observere og vurdere pasientene, får man et bedre utgangspunkt for å ta faglig begrunnede valg. Det handler blant annet om å oppfatte hva som er pasientens behov, iverksette tiltak, enten alene, eller sammen med annet helsepersonell, og rapportere og dokumentere. Viktig ved akutt sykdom - Ved akutt sykdom er det særlig viktig å fange opp symptomer tidlig og iverksette riktige tiltak, sier Hilde Eide Tørring som er faglig ansvarlig for utdanningen. Det var opprinnelig en kommunal­ direktør som uttrykte behov for å øke kompetansen hos helsefagarbeidere innen somatikk og klinisk sykepleie. En referanse- gruppe bestående av representanter fra kommunehelsetjenesten, Delta og Fagfor­ bundet har vært aktive under utviklingen, og vil fortsatt bistå fagskolen med å sikre yrkesrelevansen og kvaliteten på utdanningen. Både kommunehelsetjenesten og spesia- listhelsetjenesten har vist interesse for den kompetansen som utdanningen gir. Og dagens situasjon med utbruddet av covid- 19, gjør ikke kompetansen mindre rele- vant, ifølge Brønstad. - Høyere yrkesfaglig utdanning skal gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeids­ KORT OM UTDANNINGEN Fra høsten av tilbyr Fagskolen Vestfold og Telemark høyere yrkesfaglig utdanning i somatisk vurderingskompetanse, med mål å utdanne yrkesut­ øvere som har kompetanse om somatiske sykdommer og skader, behandling og sykepleie, knyttet til voksne og eldre pasienter. Utdanningen skal også gi kunnskaper om og forståelse for helsefremmende, forebyggende arbeid i dette feltet, samt rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. FAGSKOLEUTDANNING I SOMATISK VURDERINGSKOMPETANSE Ny utdanning skal gi økt kompetanse i systematisk observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter med somatisk sykdom og skade. Den er egnet for helsefagarbeidere som jobber ved sykehjem, i hjemmetjenesten og ved sykehus. Tekst: Ann Beate Grasdalen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy