Helsefagarbeideren 2 - 2020

18 Helsefagarbeideren Det er mange oppgaver helsefagarbeidere kan gjøre i dag for å avlaste sykepleierne, erfarer hovedtillitsvalgt for Delta i Halden, Annveig Stene. I kommunen er det syke- pleiermangel som så mange andre steder i Norge. Samtidig forteller mange medlemmer at de har fått snevret inn sine arbeidsopp- gaver over flere år. - Flere av de oppgavene som før var en selvfølgelighet, har blitt strammet inn. I de siste to årene har vi i Delta fremmet omfordeling av oppgavene, og kartlagt hvem som har fagutdanning og er ufag- lærte, forteller hun. Det handler om slike oppgaver som å seponere kateter, medisinutdeling og sårstell. - Vi har mange helsefagarbeidere og hjelpepleiere som er gode på sårstell og som har blitt fratatt arbeidsoppgaver over flere år. Kompetansekartlegging I følge Annveig Stene har Halden kommune vedtatt at de skal jobbe for å rekruttere mer fagkompetanse inn i tjenestene, og blant satsingene er å undersøke hva de har av kompetanse i dag. Utdanning, videreut- danning og annen arbeidserfaring vil bli kartlagt. - Mange helsefagarbeidere opplever IKKE Å FÅ BRUKT KOMPETANSEN SIN Det handler egentlig ikke om å tenke nytt, men se på hvilke oppgaver som gradvis har forsvunnet, mener hovedtillitsvalgt. Tekst: Ann Beate Grasdalen Hvordan er du som tillitsvalgt påvirket av korona-epidemien? - Det er travelt, for medlemmene blir berørt på så mange ulike måter. Jeg har mange som er bekymret for egen arbeidssituasjon, hvordan de blir berørt av omdisponeringer og pålagt arbeid utover turnusen. Vi har tett og positivt samarbeid med ledelsen gjennom digitale møter. Der det vanligvis er en ukes frist for tilbake- melding, kan det nå være et halvt døgn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy