Helsefagarbeideren 2 - 2020

24 Helsefagarbeideren - Det har vært en god utvikling på velferds- teknologifeltet de siste fire-fem årene, men det er et uheldig fokus på dingser, sier Erik Thorstensen ved Arbeidsforskningsinsti­ tuttet AFI ved OsloMet, som forsker på velferdsteknologi. Han stiller seg for eksempel spørrende til om GPS vil løse alle problemer for demente pasienter. - Ernas ønske om at alle demente skal få tilbud om GPS er et eksempel på et slikt uheldig fokus på dingser. Det er basert på en forestilling om at alle personer med demens er rolige, beherskede og kan orien- tere seg i trafikken. Folk blir redde om de går seg bort, og redningsaksjoner er dyre, men GPS er ikke alltid svaret. Som eneste middel vil den heller ikke hjelpe mot ensomhet og angst. - Det er flere fordeler, fortsetter han, som at pårørende kan delta, og at de kan føle seg roligere når de vet at de får alarm om noe er galt. Men hvordan følger du med på om de som har GPS er friske nok til å nyttiggjøre seg den? Klarer de å lade den, tar de den på, skjønner de trafikk? Hva er det vi egentlig ønsker å oppnå? Det er all mulig grunn til å ønske bedre løsninger i hjemmene til folk, men hvor- dan skal vi vurdere om en ny teknologi er god eller ikke? spør han i sin avhandling «Responsible Assessments: Frameworks for a Value-Based Governance of Assistive Technologies». Thorstensen har nylig tatt doktorgrad på etiske vurderinger av velferdsteknologi ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet, og et hovedspørsmål i hans avhandling er hvordan utviklingen av slik teknologi kan styres på en ansvarlig måte. - Et av svarene er at vi så tidlig som mulig i en planleggingsfase må tenke på hva vi egentlig ønsker å oppnå. Er det økonomiske besparinger, å avhjelpe ensomhet, bidra til økt eller tryggere aktivitet, eller færre inn­ leggelser? sier doktoren. Ifølge forskeren er svaret altfor ofte «ja, vi ønsker alt dette». Som et kinderegg - for godt til å være sant - Det er som et kinderegg. Politikere ønsker at eldre skal bo hjemme lengre og ha bedre liv, at samfunnet skal spare penger, og at firmaer skal selge nye og inn- ovative produkter. Spørsmålet er i hvilken grad vi egentlig kan realisere alle disse målene samtidig, og hvordan helsearbeid­ ere i kommunen skal prioritere når det oppstår konflikter mellom disse målene. Thorstensen er utdannet filosof og har tatt doktorgrad som en del av Assisted Living, et tverrfaglig forsknings- og utvik­ lingsprosjekt hvor både etikere, helsefag­ forskere og teknologer har deltatt. Målet med prosjektet har vært å fremme ansvarlig forskning og innovasjon innenfor feltet velferdsteknologi, og å bidra med kunnskap om bruken av velferdstekno­ logisk assistanse i hjemmet. Må være rettferdig - Når du får et kommunalt stempel på en teknologi, vil pårørende gå god for det, og derfor er det viktig å sørge for at den tjen­ KAN SENSORER OG DINGSER GI ELDRE VERDIGE LIV? Det blir stadig flere eldre i No ge, og hvordan skal vi ta vare på dem? Filosof er kritisk til troen på at teknologi kan løse utfordringene innen eldreomsorgen. Tekst: Nina Alnes Haslie og Elise Koppang Frøjd, OsloMet «Ernas ønske om at alle demente skal få tilbud om GPS er et eksempel på et slikt uheldig fokus på dingser»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy