Helsefagarbeideren 2 - 2020

Helsefagarbeidere i Delta deltar i utviklingen av utdanningstilbud ved flere fagskoler. Da Medlearn ønsket innspill på hva slags kompetansebehov som ikke dekkes godt nok andre steder, ble det anbefalt en fag- skoleutdanning rettet mot helsefagarbeid­ ere som jobber med personer som har utviklingshemming. - Når man kommer som helsefagarbeider med erfaring fra somatikken inn i boliger, så må man tenke annerledes, sier Jette Dyrnes som har samarbeidet med Bjørn Harald Iversen i Vernepleierforbundet om å foreslå kompetansebehov til fagskolen Medlearn. - Før hadde vi en egen utdanning for hjelpepleiere i vernepleie, vi ser at det er behov for en fagskoleutdanning som dekker behovet som den utdanningen fylte, sier hun. Fagskoleutdanningen, som ennå ikke har fått et navn, vil ha sterkt fokus på målrettet miljøarbeid, og vil hovedsakelig bli nettbasert. Målet er at den skal være tilgjengelig som deltidsstudium fra høsten 2021, og gi 60 studiepoeng over to år. Helsefagarbeidere i Delta mener fagorga- nisasjoner bør prioritere samarbeid med utdanningssektoren. - Her har vi en unik mulighet til «hands on» påvirkning på utdanningen. Det er viktig at arbeidslivet forteller skolene hva vi trenger, og her har vi fortalt om et behov som er udekket Leder i Vernepleierforbundet, Bjørn Harald Iversen ser også behov for økt kompetanse, og nytten av å samarbeide med helsefagarbeidere. - I kommunene er kompetansenivået innenfor tjenester gitt til personer med utviklingshemming skremmende lavt. De siste tallene viser at om lag 16 prosent av tjenesteyterne er vernepleiere. Det betyr at vi må ha flere tanker i hodet på en gang. Vi må tenke annerledes enn kun økning av antall vernepleiere, sier Iversen. - Vi skal bidra med å utvikle et tilbud som treffer riktig. Dette vil bidra til at våre vernepleiere får kolleger og medarbeidere som får økt sin kompetanse innenfor våre fagfelt. JOBBER MED NY FAGSKOLEUTDANNING I MÅLRETTET MILJØARBEID Helsefagarbeidere i Delta og Vernepleierforbundet har inn- gått samarbeidsavtale med Medlearn for å lage en fag- skoleutdanning rettet mot helse- fagarbeidere i miljøarbeid. Fra venstre: Leder for Helsefagarbeidere i Delta, Jette Dyrnes, leder for Vernepleier­ forbundet i Delta, Bjørn Harald Iversen og fagansvarlig for helsefag ved Medlearn, Kathrine Nielsen. Foto: Odd Sverre Aasbø Nytt temahefte om å jobbe med personer som har utviklingshemming Helsefagarbeidere i Delta har laget et nytt temahefte som først og fremst er beregnet på helsefagelever ved videregående skoler som lurer på hva det vil si å jobbe med miljøarbeid. Heftet er distribuert som bilag sammen med denne utgaven av Helsefagarbeideren, og kan bestilles i enkelt- eksemplar eller som klassesett fra forbundets nettsider. Helse fagarbeideren MENNESKERMEDUTVIKLINGSHEMMING TEMAHEFTE JOBBEN SOM MILJØARBEIDER p107428_temahefte__2020.indd 1 23.04.2020 08:35 28 Helsefagarbeideren

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy