Helsefagarbeideren 2 - 2020

6 Helsefagarbeideren Senteret opplever økt pågang i forbindelse med covid-19. - Vi driver med råd og vei- ledning, og det er både ledere og pleie­ personale ute i tjenestene som tar kontakt, forteller hun. Verdighetsenteret har laget informasjons- filmer som spesielt retter seg mot ansatte ved sykehjem og hjemmetjenesten. Alle er relevante for helsefagarbeidere, mener Silje Eikemo. For selv om man ikke kan utføre alle prosedyrer, så er det viktig å ha kunn- skap om dem for å observere. - Filmene er korte og gir hovedpunkt­ ene, og vi har kilder bakerst så man kan lese mer. Vi oppfordrer til å ta kontakt med oss ved spørsmål, sier hun. Blant temaene er tungpustethet (dyspné), observasjon av syk pasient og mistanke om koronasmitte ved sykehjem. Det rapporteres om kvelning hos flere pasienter som er døende med covid-19. Blant annet må man være mer liberal med dosene for denne pasientgruppen enn det man vanligvis er ved livets slutt. Senteret har oppdaterte algoritmer for dosering, opplyser hun. Når det gjelder medikamenter så er det viktig at helsefagarbeideren observerer effekt. Om pasienten blir godt lindret, om dosen er for høy eller for lav. Dersom pasienten får pumpe med medisin, er det viktig at pleieren observerer at pumpen går som den skal og at den subkutane nålen ligger riktig. Ved oksygenbehandling bør helsefagarbeideren kunne observere om pasienten får tilstrekkelig eller for mye oksygen. Senteret tilbyr etterutdanning i palliativ omsorg og akuttmedisin som er omtalt i en egen sak. - Vi opplever stort behov for opplæring i palliativ omsorg, og vil tilby kurset digitalt til høsten. Etisk refleksjon vedrørende behandlings- nivå og forhåndssamtaler er tema som blir fremhevet i begge utdanningene. Silje Eikemo mener det er viktig at tjen­ estene i kommunene satser på kompetanse- heving framover. - Vi er opptatt av helsefagarbeideren og at deres kompetanse skal anerkjennes. For oss er det helt selvsagt at utdanningene vi har er tverrfaglige. For at den gamle skal få optimal pleie og omsorg, mener vi det er viktig at sykepleiere og helsefagarbeidere har et godt samarbeid. NÅ ER DET EKSTRA BEHOV FOR TRENING I AKUTTMEDISIN OG PALLIASJON Verdighetsenteret i Bergen håper det blir satset på kompetanse- heving framover. - Nå som presset øker på sykehusene, så er det enda viktigere at sykehjemmene har god kompetanse, sier Silje Eikemo, leder for avdeling helse og omsorg ved Verdig- hetsenteret i Bergen som driver med fagutvikling, informasjons- arbeid og forskningsformidling innenfor palliasjon, demens og akuttmedisin. Tekst: Ann Beate Grasdalen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy