Helsefagarbeideren 2 - 2021

12 Helsefagarbeideren 2-2021 S amme dag som feriepengene tikket inn på kontoen i fjor, fikk tolv Delta- medlemmer i Risør varsel om opp­ sigelse. Årsverk skulle bort fra habili­ teringstjenesten ved Sandnes ressurssenter. Det var snakk om at totalt førti ansatte kunne bli sagt opp framover, tilsvarende tjuefem årsverk. Svein Fiskebekk fikk et rekommandert brev i posten, og visste ikke hva han skulle tro. Riktignok var det en kjent sak at politikerne ønsket å nedbemanne. Høsten 2019 varslet ledelsen om endringer. De skulle gjennom­ føres i tett samarbeid med de ansatte, ble Fiskebekk fortalt, men hørte siden ikke noe mer, før dette brevet kom som han måtte kvittere ut på Posten. I mellomtiden hadde ekstravaktene fortsatt å dukke opp som før, for i virkeligheten manglet Sandnes folk til å tette igjen alle hullene i turnusen. Hovedtillitsvalgt for Delta, Geir Akeland fikk også oppsigelsesvarselet. Han visste at det ville være umulig å redusere så kraftig, så han tenkte, ja, ja, vi får se. Varselet inneholdt ingen endelig dato, usikkerheten over framtiden var stor. Hadde kommunen virkelig planer om å gjennomføre denne nedbemanningen? Tjuefem årsverk utgjør nesten førti prosent av fast ansatte, og mange av dem gikk inn i ferien med en klump i magen. Fiskebekk har tidligere vært sommervikar, men i år fikk han ikke anledningen. Nye vikarer ble brukt isteden­ for. Det var merkelig å ikke bruke erfarne medarbeidere når de kan, synes han. En turnus av lappverk og huller Høsten kom, med oppsigelsesvarselet hengende over dem alle. Usikkerheten var en belastning på arbeidsmiljøet. Sykefraværet steg til 35 prosent. Svein Fiskebekk jobbet flere ekstravakter enn noen gang tidligere. Midt oppi det høye arbeidspresset, ble det innkalt til drøftingsmøter, men alle beslut­ ninger om oppsigelser var allerede tatt, slik han opplevde det. Så ble datoen endelig bestemt. Siste arbeidsdag skulle være rundt årsskiftet, men siste ord var ikke sagt. Turnusplanens harde realiteter tok om kapp konsulentdrevne nedbemanningsplaner. Juleturnusen ville ikke gå opp, med mindre de oppsagte kunne være så snille å jobbe en måned til. På papiret virket arbeidsplassen kraftig overbemannet, men i praksis lakk turnusen som en sil og genererte ekstravakter i fleng. Geir Akeland så at det var behov for noe nedbemanning, men måten det ble gjort på var hårreisende dårlig håndverk, synes han. For de hadde ikke oversikt før de satte et tall på nedbemanningen. - Prosessen var feil, for de visste ikke hvor mange årsverk de egentlig trengte. De hadde ikke kontroll på turnusen hvor det var så mye lappverk og huller. - De som jobbet med vaktlister så at det ikke var nok folk. Her var det noe som ikke stemte, og det kan ha med kommunikasjon å gjøre, tror Fiskebekk. Han mener at varsler fra ansatte og ledere på lavere nivå, ofte stopper på mellomleder­ nivå, noe som kan føre til at beslutnings­ takerne ikke får informasjon for å fatte riktige avgjørelser. Bare ansatt midlertidig På Sandnes hadde de hatt ansettelsesstopp i årevis. Samtidig ble midlertidige ansettelser brukt for å dekke helgestillinger og ekstrav­ akter. Etter hvert hadde mange jobbet sam­ menhengende i tre år og krav om fast anset­ telse. Svein Fiskebekk var blant dem som nylig hadde fått fast deltid. Nå stod han i fare for å måtte finne seg ny jobb som 64-åring, men etter et halvt år ble oppsigelsen trukket. Konklusjonen på en lang og påkjennende prosess, er at ingen av Deltas medlemmer endte opp uten jobbtilbud i kommunen. Noen startet andre steder, noen fikk den samme stillingen tilbake, og bare en sluttet, men det var frivillig. Totalt reduserte Risør kommune syv årsverk, ikke tjuefem. Ble sykemeldt Fiskebekk ble sykemeldt i en periode, og vurderte å slutte, men da tilbudet kom om å få den samme stillingen tilbake, så takket han 12 Delta-medlemmer fikk varsel om oppsigelse, ingen mistet jobben Risør kommune ville si ham opp. Samtidig tok Svein Fiskebekk ekstravakter som aldri før. Sykefraværet hoppet i været, turnusen lakk som en sil. TEKST: ANN BEATE GRASDALEN En rekke unike omstendigheter bidro til rotet ved Sandnes ressurssenter, likevel lyder bemanningssituasjonen kjent for mange som jobber i sektoren: Utstrakt bruk av deltid og vikarer trengs for å lappe sammen turnusen, noe som sliter på arbeidsforholdene. Sykefraværet øker. Ledere må bruke mye tide på å tette hull i vaktlistene med vikarer. Etterhvert har midlertidige rett på fast, og helgeansatte får utvidede stillinger.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy