Helsefagarbeideren 2 - 2021

N økkelen til å forstå den nye Trygghetsstandar­ den, er å vite at ledelses­ verktøyet i bunn og grunn er det samme som Kvalitetsforbe­ dringsmodellen, best kjent repre­ sentert som et hjul. Nå har Hel­ sedirektoratet satt modellen i en ny sammenheng under navnet Trygghetsstandarden, bestående av seks tema: Ledelse – Struktur og prosess – Kompetanse – Per­ sonsentrert omsorg - Tjenestey­ ting– Innovasjon og teknologi. – Det ble et AHA-øyeblikk for oss da vi først skjønte det, sier Natalija Klazer, fag- og kvalitets­ koordinator ved Kvaløysletta sykehjem, én av to piloter i Tromsø kommune. Metoden har ikke medført mer papirarbeid, og hun ser kun det positive i den. – Ingen av oss var vant til å jobbe systematisk med problem­ løsing. Og når hjulet tas i bruk, får alle en følelse av eierskap og ansvar, sier hun. Nyttig ledelsesverktøy Det nye ledelsesverktøyet er underlagt ressursportal.no . Arbeidet med spredningen og implementeringen sees i sammenheng med eldrere­ formen, Leve hele livet. Fra nasjonalt hold har målet vært å bidra til å redusere uønsket variasjon og medføre likeverdige tjenester, ifølge Helsedirekto­ ratet. Fire kommuner var piloter; Eidskog, Kristiansund, Sortland og Tromsø. At beboerne lever bedre hele livet nå, stemmer ifølge Klazer. – Ikke bare har sykehjemmet fått besparelser takket være den nye ledelsesmetoden. Men sam­ funnet også. Ett eksempel: et system for å forebygge fall sparer samfunnet mye. Hvert lårhals­ brudd er veldig kostbart. I tillegg ser vi at sykefraværet blir mindre når ansatte trives. Å jobbe på tvers i kommunene med gruppe­ møter, motiverer kjempemye. Alle de ansatte blir som en familie. Det blir som et hjem. Og beboerne oppnår økt trivsel, og kan da få en opplevelse av å leve hele livet, sier hun. Tromsø var pilot mellom 2016 - 2019, men har ingen planer om å slutte med Trygghets­ standarden. – Det var et helt annet verktøy den gangen. Nå har det blitt videreutviklet til en konstruktiv og oversiktlig nettside, bygget på modellens punkter. Den gjør metoden mer forståelig. Vi som var pilot, testet rett og slett ut den praktiske bruken av selve kvalitetsforbedringsmodellen. Vi hadde også tett dialog med myndighetene; fikk besøk av statsminister Erna Solberg, mens Helsedirektoratet var på besøk hele veien. Helseminister Bent Høie var også engasjert, men da var det kommunens andre pilot­ deltaker, Mortensnes sykehjem som fikk avlagt et besøk, sier hun. Piloten har ikke vært prosjekt­ organisert i tradisjonell forstand, men har vært gjennomført som en del av daglig kommunedrift. – Ta bort ordet «prosjekt» med én gang. Bruken av dette verktøyet har ingen slutt, det er en arbeids­ metode, presiserer Klazer. Allerede før avsluttet pilot, startet hun et samarbeid med koordinator Morten Røed ved Mortensnes sykehjem, om å få implementert Trygghets­ standarden ved alle kommunens sykehjem. Økt jobbtrivsel gjennom nytt verktøy Faggruppa for smittevern på Kvaløysletta sykehjem var glade for at de hadde et metodeverktøy tilgjengelig da pandemien brøt ut i fjor. – Dette verktøyet gjør deg rett og slett trygg i jobben du utfører, sier Natalija Klazer. TEKST: GURI HARAM TRYGGHETS­ STANDARDEN BESTÅR AV SEKS TEMA: – Ledelse – Struktur og prosess – Kompetanse – Personsentrert omsorg – Tjenesteyting – Innovasjon og teknologi FORBEREDE PLANLEGGE EVALUERE UTFØRE FØLGE OPP 20 Helsefagarbeideren 2-2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy