Helsefagarbeideren 2 - 2021

28 Helsefagarbeideren 2-2021 TEKST: ANN BEATE GRASDALEN ALLE FOTO: PRØVESTASJONEN I OSLO Når rundt nitti lærlinger kommer til prøve- stasjonen på Aker for å bli helsefagarbeidere denne sesongen, kjenner de stedet godt fra før. De har deltatt på workshop og kurs siden læretiden startet, på vårvinteren har de hatt prøvefagprøve, og fra mai til august går de opp på ordentlig i lokalene til gamle Aker sykehus i Oslo. Kanskje de treffer på Liv Ovedie Hay. Hun er av flere såkalte markører som spiller brukere, pasienter og beboere under prøven. - Vi har jobbet mye for at prøven skal bli så realistisk som mulig, forteller Monica De Vito som er driftsansvarlig. Markørene er i alle aldre og de fleste har erfaring fra arbeid innen helsevesenet. De spiller mest mulig seg selv og får skrevet en oppgave rundt seg som er troverdig. Så blir de trent opp i hvordan de skal oppføre seg, og hva de skal si. Foregår prøven i et hjem, rigges lokalene opp som en leilighet, med stue, soverom, kjøkken og bad. Skille­ vegger omgjør raskt rommet fra å være en leilighet til å bli et sykehusrom. Dersom brukeren i oppgaven har utfordringer med rus, kan det for eksempel stå vinflasker på stuebordet. På utstyrsrommet finnes siga­ rettpakker og snusbokser side ved side med blodtrykksapparat, skiftesett til sårstell og personløftere. Ikke bare markørene trener på forhånd, lærlingene er også gjort kjent med hvor­ dan simuleringer foregår. De har allerede deltatt på workshops der de har trent på prosedyrer gjennom simuleringer. Samme prøveform til alle Prøvestasjonen samarbeider med prøve­ nemdene i Oslo om å utvikle nye fagprøver hvert år. De har også kontakt med faglige ledere og veiledere i lærebedriftene. Hovedhensikten med prøvestasjonen er å sikre samme kvalitet og vurdering på alle prøver. Gjennom det tette samarbeidet med prøvenemdene og bedriftene, dannes dessuten en felles oppfatning av hva helse­ fagarbeidere i Oslo skal beherske. På samme måte som ellers i landet, består fagprøven av forberedelser, gjennom- føring, evaluering og dokumentasjon. Den største forskjellen er at gjennomføringen i så stor grad sommulig etterligner realistiske arbeidssituasjoner. Hva slags vil variere, men helt uavhengig av hvor kandidaten jobber. En som har mest erfaring fra syke­ hjem, kan like gjerne bli prøvd i en bolig, sykehus eller hjemmetjeneste. Det er en vesentlig forskjell sammenlignet med den tradisjonelle fagprøven. Prøven trenger heller ikke å inneholde en stellsituasjon. Kandidatene blir også vurdert i en første- hjelpsoppgave og en valgfri oppgave. I den valgfrie kan de velge å få vurdering på noe de har jobbet mye med i sin bedrift. Her er det mange som virkelig får vist seg fram. - Vi har blitt godt kjent med lærlingene. Det er en fantastisk opplevelse å se hvilken utvikling som skjer i løpet av disse to årene, synes Monica De Vito.  ­ I Oslo øver alle lærlinger gjennom simuleringer - Prøvestasjonen er ikke bare en fagprøve, du må få fram at det er så mye mer, sier driftsansvarlig Monica De Vito som har dørene åpne for lærlingene under hele læretiden. Lærling og prøvenemnd gjør seg klare for gjennomføring av situasjonsoppgave. Monica De Vito er utdannet helsefagarbeider og yrkesfaglærer. Hun er dommer for Word- skills Norge og er hoveddommer under yrkes NM i helsearbeiderfaget. Nå er hun driftsan- svarlig for prøvestasjonen på Aker i Oslo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy