Helsefagarbeideren 2 - 2021

34 Helsefagarbeideren 2-2021 I podkasten Eldre & psyken fra Aldring og helse settes det søkelys på psyken til eldre, hvilke tap og opp­ levelser de har i møte med alderdommen. Øker sjansen for psykiske sykdommer når vi blir eldre og hva kan gjøres for å forebygge det? Podkasten belyser sentrale temaer knyttet til eldre sin fysiske og psykiske helse, depresjon, demens, psykose, rus, ensomhet, delirium og angst. Hva kan helsepersonell og andre gjøre, for at eldre med psykiske lidelser skal få det best mulig? Som helsefagarbeider møter vi mange ulike utfordringer og vi kan raskt trekke beslutninger som ikke alltid er til det beste for våre brukere. Vi ser eldre personer som har fysiske utfordringer og glemmer dessverre ofte at de kan ha flere psykiske utfordringer som ikke legges merke til. Tap årsak til psykisk lidelse Tap er en viktig årsak til psykiske lidelser hos eldre. Hvordan kan vi som helsepersonell og pårørende hjelpe til med å skape en bedre hverdag for de eldre? Ofte ses tap av funksjoner, jobb, ektefelle eller nære relasjoner som en normal del av alderdommen og det kan være vanskelig å fange opp depre­ sjoner i forbindelse med dette. I en travel hverdag er det lettere å behandle de fysiske symptomene og overse de psykiske symptomene. Depresjon blir ofte oversett hos eldre fordi symptomene ikke alltid er de samme som hos yngre. Det kan føre til at mange eldre rett og slett ikke selv vet at de har depresjon, eller de gir opp å søke hjelp etter å ha blitt møtt med manglende kunnskap og forstå­ else i hjelpeapparatet. Jeg ser i min jobb som helse­ arbeider at tidsklemma er en utfordring. Vi er flinke til å sette oss ned og finne de fysiske ut­ fordringene til de eldre, men glemmer ofte at de har vært unge slik som oss. Hva gjør det med de eldre når vi som helsearbeidere oppfatter de som svake uten resurser? Ved å lytte til denne podkastserien fra Aldring og helse får vi innblikk i hvordan det er å bli eldre og hvilke utfordringer som kan oppstå. Hva kan vi gjøre for å skape en bedre hverdag og hvordan kan vi møte de eldre og se deres resurser? Podkast serien tar opp mange aktuelle temaer, bland annet depresjon. Hva er årsaken til depresjon hos eldre og hvorfor er det så vanskelig å oppdage den? Mange eldre opplever funksjons­ svikt og kognitiv svikt i alder­ dommen, og det kan føre til psykiske lidelser. Hvordan vi møter den eldre kan hjelpe oss å oppdage psykiske lidelser. Når vi bruker tid og ser personen bak utfordringene, kan vi gjøre en forskjell. Podkast serien er lære­ rik og informativ. Den er rettet mot helsearbeidere og andre som er interessert. Språket er lett forståelig, så selv de uten erfaring i helsevesenet kan høre på pod­ kasten og ha utbytte av den. Når vi er bevist hvordan vi møter eldre og deres utfordringer, kan vi skape en bedre hverdag. La oss gå sammen og skape en god hverdag for den enkelte. Vi kan gjøre en forskjell. Lytt til Podkasten Eldre & psyken fra Aldring og helse, og få gode råd og lærerik informasjon.  ­ Podkastanmeldelse: Eldre & psyken Hva gjør det med de eldre når vi som helsearbeidere oppfatter de som svake uten resurser? Ved å lytte til denne podkastserien fra Aldring og helse får vi innblikk i hvordan det er å bli eldre og hvilke utfordringer som kan oppstå. TEKST: CECILIE LIAN LARSEN Anmeldelsen er skrevet av Cecilie Lian Larsen, som er hjelpepleier ansatt ved hjemmesykepleien i Farsund. Hun har flere videreutdanninger, blant annet Demensomsorg og alderspsykiatri ved fag­ skolen Aldring og helse i Tønsberg. Podkasten Eldre & Psyken kaster lys over hvordan psykisk helse kan endre seg i alderdommen, og består av episoder på rundt en halvtime. Eldre som lever med psykiske lidelser, som depresjon, demens eller psykose, deltar sammen med noen av landets fremste eksperter på feltet. ©Sensay - stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy