Helsefagarbeideren 2 - 2022

10 Helsefagarbeideren 2-2022 Rundt halvparten av vaktene i helsefagarbeider Lilly Therese Tellefsen Vuongs turnus er kortvakter. Slik har det vært, mer eller mindre, siden 2017, da hun startet å jobbe ved Rolvsrudhjemmet i Lørenskog. Så selv om hun jobber færre timer, ender hun ofte opp med å være mer eller like sliten etter en kortvakt. Dessuten går det utover hennes mulighet til å jobbe fulltid. I dag har hun 85 prosent fast stilling, og kortvaktene gjør det vanskeligere å ta ekstravakter. - Jeg får mindre fri og har flere arbeidsdager enn hva en 85 prosent stilling ville tilsi. Brukes for å spare penger Vuong forstår arbeidsgivers situasjon. Ved å bruke kortvakter, har de flere på jobb når de som mest trenger det. Noe hun selv setter pris på under travle perioder. Gitt økonomien i kommunen, så får de endene til å møtes på denne måten. Hvorvidt det er et effektivt sparetiltak, er usikkert. Ansatte i ufrivillige kortvakter er i alle fall dårlig ressursutnyttelse av arbeidskraft, og uforenlig med heltidskultur, ifølge Leif Moland og Ketil Bråthen i Fafo. - Hvis man jobber korte vakter, seks timer eller færre per dag, vil det ikke være mulig å få en heltidsstilling uten svært mange oppmøter, sier Ketil Bråthen. Det samme gjelder der man går korte vakter i kombinasjon med vanlige vakter. Uforenlig med heltidskultur - Ansatte som går mange kortvakter skiller seg ut i en rekke arbeidsmiljøspørsmål. De er mindre til stede i roligere perioder og når det avholdes møter, og de er blant dem som er minst involvert i arbeidsmiljøet. Dette mener vi ikke er i overenstemmelse med de mer kvalitative aspektene ved en definisjon på heltidskultur. I fjor gjennomførte Fafo en landsdekkende spørreundersøkelse til ledere og tillitsvalgte, på oppdrag fra KS, Delta, NSF og Fagforbundet. Undersøkelsen kartla utlysningspraksis i kommunene. - I dag ser vi at mange kommuner tar bort desimalene og forhøyer deltidsstillingene. Det pågår også forsøk der vaktlengdene økes til sju timer eller mer som tiltak for å skape heltidskultur, sier Bråthen. Vil jobbe fulltid Lilly Therese Tellefsen Vuong trives godt ved Rolvsrudhjemmets korttidsavdeling for rehabilitering og mestring. For tiden holder hun på med en fagskoleutdanning i kreft og lindrende pleie, så nå passer det å ha 85 prosent ansettelse, men på sikt ønsker hun å jobbe fast fulltid. Det kan bli vanskelig med den turnusen avdelingen har nå. Men fra høsten av kan situasjonen endres. I likhet med mange kommuner er Lørenskog i gang med et heltidskulturprosjekt. De skulle egentlig ha startet for to år siden. Da ble de stanset av pandemien. Vuong er verneombud, og har vært i møter med ledere og tillitsvalgte om hvordan det skal gjennomføre omstillingen på egen avdeling. Så langt har de hatt to møter. Blant annet for å snakke om ideutvikling, og hvordan få alle engasjert i prosjektet. Det finnes ingen ferdig løsning. - Vi må finne ut hvordan vi kan bruke heltidskultur, og hvordan vi skal gjøre om rutiner på jobb for å tilpasse oss en ny turnusstruktur, sier Vuong. Det er planer om at ny turnus skal komme på plass i løpet av høsten. Så langt vet hun ikke så mye, annet enn at kortvaktene skal reduseres så mye som mulig, og at det skal bli langvakter i helgene. Aller helst skulle hun ha hatt bare normalvakter, men innser at langvakter kan være en måte å bli kvitt kortvaktene på. FAFO-UNDERSØKELSE I en Fafo-undersøkelse blant åtte norske kommuner kom det fram at de som gikk kortvakter i tradisjonell todelt turnus ble mest slitne. Det skyldes at de bare er på jobb under de mest arbeidsintense periodene. De var mindre integrert i arbeidsmiljøet, mindre involvert i planlegging, og det var også den turnusformen som var vanskeligst å kombinere med familieliv og fritidsaktiviteter. En ny vei mot heltidskultur. Resultater fra forprosjektering i åtte kommuner og en landsdekkende undersøkelse Leif E. Moland og Ketil Bråthen, 2018 HVA ER KORTVAKTER? Definisjonen på en korvakter varierer. Det er vanlig å definere alle vakter under syv timer eller seks timer som kortvakter. Fafo definerer dem som vakter under seks timer. «Det er veldig deilig å slutte kl. 14, for eksempel, men det kan være ekstremt stressende å bli ferdig til kl. 14.» Lilly Therese TellefsenVuong

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy