Helsefagarbeideren 2 - 2022

Jeg er satt på opp vakt i 4 timer, men synes det er veldig kort. Er det riktig at jeg kan få så korte vakter? I utgangspunktet anbefaler vi ikke vakter under normalarbeidsdag, men arbeidstaker er ikke vernet mot kortere vakter i arbeidsmiljøloven. I dagens lovverk har vi ingen nedre grense for vaktlengde. Med korte vakter menes gjerne vakter med færre timer enn normalarbeidsdagen. Disse vaktene plasseres ofte på de mest arbeidsintensive tidspunktene og medfører at arbeidstaker blir mindre involvert i arbeidshverdagen. Mange korte vakter i turnusplanene sørger for at arbeidstaker får flere oppmøter samtidig med at det reduserer muligheten for den enkelte til å ta ekstravakter og dermed oppnå full stilling. Kortvakter kan unntaksvis benyttes for arbeidstakere som på grunn av helse- eller familiemessig grunner ønsker å arbeide kortere enn normalarbeidsdag. Hvis vi ikke har en nedre grense for arbeidstid, har vi regler for hvor lenge man kan jobbe? Ja, i arbeidsmiljøloven har arbeidstakere et vern mot å jobbe for mange timer. Den daglige og ukentlige arbeidstiden etter arbeidsmiljøloven er noe lenger enn etter tariffavtaler. Loven har bestemmelser om 9 timers arbeidsdag og 40 timers arbeidstid pr uke for en dagtidsarbeidende, mens tariffavtalene har 7,5 timer pr dag og 37,5 timer pr uke. For døgn- og helkontinuerlig skift- og turnusarbeid er arbeidstiden henholdsvis 35,5 timer per uke og 33,6 timer per uke. Tre vanlige spørsmål om vaktlengder Susanne Mall er hovedtillitsvalgt i Stavanger kommune. De har klart å få bukt med vakter under fem timers lengde. Arbeidet startet for tre år siden, sammen med arbeidet for heltidskultur, forteller hun. Det er fagpolitisk enighet om at kortvaktene bør bort. - Vi har en turnusgruppe med Delta, NSF, FO og Fagforbundet, en fra hver organisasjon. Vi snakker om turnusutfordringer. Vi er enige om kortvakter og heltid. Så er det andre felt vi ikke er så enige om, sånn som langvakter. - Hva har dere gjort for å få bukt med kortvaktene? - Man må se på når på døgnet vakten starter og slutter så man ikke får korte mellomvakter, sier Mall. - Personalmøter og sånt bør bakes inn i turnus, istedenfor at det ligger løst. Noe som bør gjelde alle. Hun går aldri med på vakter under fem timer. Da må det i tilfelle følge med en forklaring. - Hva om noen selv ønsker å jobbe kortere enn fem timer? - Det har jeg ikke opplevd. I tilfelle må det stå i protokollen at det er etter eget ønske og tidsbegrenset, sier Susanne Mall. For de aller fleste er det negativt å jobbe korte vakter. Mange korte vakter vil gjøre det umulig å jobbe i fulle stillinger. Det er hennes erfaring. Dessuten er det uforenlig med heltidspolitikken til kommunen. - Alle ønsker å ha en stillingsprosent å leve av, og da er det heltid som er cluet, sier hun. Foto: Delta «Det hender at arbeidsgiver prøver seg, men er de korte så vil vi ikke godta det» 14 Helsefagarbeideren 2-2022 Kevin Larsen Sørskogen Delta Direkte Har du noe du lurer på, ta kontakt Telefon: 02125 (mandag-fredag 8-20) E-post: direkte@delta.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy