Helsefagarbeideren 2 - 2022

Helsefagarbeideren 2-2022 15 Foto: Privat Odin Stavheim Aasen er hovedtillitsvalgt i bydel Gamle Oslo i Oslo kommune. Han opplever at bruken av kortvakter er økende i bydelen, innenfor både sykehjem, hjemmetjeneste og i boliger. Men Gamle Oslo er ikke verst i klassen av Oslos 15 bydeler. - Jeg hører om andre bydeler hvor det er vakter helt ned i fire timer, sier Aasen. Noe assistenten «Ellen» som vi har intervjuet, kan bekrefte. - Det er et stort problem, sånn kan vi ikke ha det. Jeg kan forstå at det er vanskelig for arbeidsgivere å ha nok fleksibilitet, men det kan ikke gå på bekostning av de ansatte på den måten. Han mener det burde ha vært en tariffestet minimumsgrense på syv timer. - Det bør være sånn at hvis det skal avtales kortere arbeidstid enn syv timer, så må det godkjennes av tillitsvalgte og den ansatte, på lik linje med langvakter, sier han. I noen livssituasjoner kan det være fordeler med å jobbe kortere vakter. For eksempel for småbarnsfamilier med levering og henting i barnehage. - Men det burde være frivillig, påpeker han.  «Vakter kortere enn syv timer bør godkjennes av tillitsvalgte og den ansatte» I en tariffbundet virksomhet kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Arbeidstiden skal ikke overstige 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer på 7 dager. Grensen på 48 timer i løpet av 7 grensen kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Hva skal til for at Delta godkjenner langvakter? Det vil vurderes ut ifra Deltas retningslinjer. Vi er opptatt at arbeidstidsordningen skal være basert på frivillighet, at medlemmene kompenseres for merbelastningen, og at ordningen ivaretar vernehensyn. Medlemmene må ønske turnusordningen. Delta er opptatt av at ingen ufrivillig skal bli inkludert i avvikende arbeidstidsordninger. Selv om en arbeidstidsordning anses som forsvarlig objektivt sett, vil ikke en arbeidstidsordning nødvendigvis passe for alle. Ordningen må være forsvarlig. Det innebærer at den må evalueres fortløpende. Effekten av at arbeidstidsordningene er belastende viser seg ofte ikke før etter at arbeidstakerne har hatt ordningen i noe tid. Det må være rom for å tre ut av turnusen, dersom det mot formodning skulle være helsemessige eller sosiale grunner som tilsier at man ikke kan gå langvakter. Da bør man få mulighet til å jobbe ordinær turnus på samme arbeidsplass. Det må også forhandles med arbeidsgiver om kompensasjon, for medlemmene må få noe tilbake for at de går i langvakter, som å jobbe kun hver fjerde helg, eller å få en god økonomisk kompensasjon. En forutsetning for å få dette til er et godt og velfungerende samarbeid mellom tillitsvalgte og ledere lokalt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy